Cùng trung trung khu ngoại ngữ mongkiemthe.com English UK Vietnam khám phá về đại tự vào quy trình học giờ đồng hồ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại từ bỏ là từ bỏ sửa chữa thay thế chodanh từ,rời sự tái diễn danh tự.

Bạn đang xem: Him her là gì

2. Phân loại đại từ

*

Có 7 loại đại tự nhỏng sau:

2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi sản phẩm công nghệ nhấtngôi thứ haingôi lắp thêm ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi thiết bị nhấtngôi thứ haingôi trang bị ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they có thể làcông ty ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, hyên ổn, her, us, them rất có thể làtân ngữthẳng củahễ từ.

I saw her at the buổi tiệc nhỏ last night.

– Me, hlặng, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữgián tiếp củacồn tự.

Ann gave sầu him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t vày it without them.

2.2. Đại trường đoản cú bất định (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, sometoàn thân.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anytoàn thân.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm chủ quyền có các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• Một số trong số đại từ bên trên đây cũng rất có thể được sử dụng nhưtính trường đoản cú (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ bỏ mua (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại tự download = tính từ bỏ cài đặt +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ phản nghịch thân (reflexive sầu pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chụ ý: ourselves, yourselves, themselves là hình thức số những.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủacồn từkhicông ty ngữvàtân ngữlà cùng một người:

I cut myself.Tom and Ann blamed themselves for the accident.

– Được sử dụng nhỏng ngôi trường vừa lòng bên trên saurượu cồn từ+ giới từ:

He spoke khổng lồ himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Tra Từ Phụ Lục Tiếng Anh Là Gì, Phụ Lục, Phụ Lục Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì

– Được thực hiện như các đại từ nhận mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Chúng thường xuyên nhấn mạnh vấn đề công ty ngữ củacâuvà được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

khi chúng nhấn mạnh cácdanh từkhác, bọn chúng được đặt tức thì saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke to the President himself.

– Được áp dụng nlỗi cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that to himself.

2.5. Đại trường đoản cú quan hệ giới tính (relative sầu pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmnhà ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew hlặng liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủahễ từ:

The man whom I saw told me to come back today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began khổng lồ slip.Tuy nhiên, giới trường đoản cú cũng hoàn toàn có thể gửi xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began khổng lồ slip.

– Hình thức sở hữu (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays hyên.

Chụ ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe khách sạn at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ bỏ chỉ định (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative adjectives) this, that và số nhiều của bọn chúng là these, those được dùng trướcdanh từnhằm mục đích xác xác định trí củadanh từấy đối với bạn nói.lúc nhữngtính từnày được dùng hòa bình, không códanh từtheo sau, nó thay đổi đại từ hướng đẫn (demonstrative pronouns).• Ngoài việc sửa chữa mang đến mộtdanh tự, đại từ bỏ hướng đẫn còn cho người nghe định nghĩa ngay gần rộng hay xa hơn về thời hạn hoặc khoảng cách.

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have sầu, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại trường đoản cú nghi vấn (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmnhà ngữ:

Who keeps the keys?Whose car broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủacồn từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hvà do you use?What paper do you read?

Để ttê mê khảocác khóa họcvà hiểu thêm cụ thể hãy liên hệ với bọn chúng tôi:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *