tức thì·liền·bèn·khắc·cấp thời·ngay thức thì tay·mã thượng·một phương pháp trực tiếp·ngay lập tức tức khắc·tức thì tức thì·trực tiếp·tức·ngay lúc ấy
Michael Dubson: That sort of immediate visual is just so much more powerful than telling the students the answer or claiming that the answer can be seen from this formula.

Bạn đang xem: Immediately là gì


Michael Dubson: biện pháp trình bày bằng hình ảnh trực tiếp điều đó ví dụ tngày tiết phục hơn là mang đến học viên biết câu vấn đáp tuyệt tuim tía rằng câu trả lời có thể đúc rút tự phương pháp này.
Many of us immediately stop whatever we are doing to lớn read a text message—should we not place even more importance on messages from the Lord?
Nhiều người trong họ ngay lập tức dứt lại điều gì bản thân đang làm cho để gọi một tin nhắn trên điện thoại—họ tất cả phải quyên tâm nhiều hơn thế mang đến các sứ đọng điệp từ Chúa không?
It became so outrageous, the whole situation, that in fact a commission of inquiry was appointed, và it reported in 1982, 30 years ago it reported -- the Ballah Report -- 30 years ago, & immediately the government- to- government arrangements were stopped.
Toàn cỗ vấn đề trnghỉ ngơi đề nghị rất lớn hơn Khi thực tế một Ủy ban khảo sát được lập ra, và report rằng trong những năm 1982, 30 năm về trước -- bài xích báo cáo Ballah -- 30 thời gian trước, cùng tức thì lập tức, sự thương lượng thân những cơ quan chính phủ dứt vận động,
She accepted my invitation to come in, and after I shared several encouraging thoughts from the Bible with her, she immediately accepted my offer of a Bible study.
Sau lúc nghe đến tôi chia sẻ vài nét khích lệ từ Kinch Thánh, ngay lập tức bà gật đầu đồng ý tìm hiểu Kinch Thánh.
Alexander reacted immediately, but, while the other cities once again hesitated, Thebes decided khổng lồ resist with the utmost vigor.
Alexandros làm phản ứng lập tức với trong khi những thị trấn kì cục một đợt nữa đắn đo, Thebes lần này ra quyết định kháng trả thật lực tốt nhất.
Immediately, Salome comes baông xã to lớn Herod with her request: “I want you to give sầu me right away on a platter the head of John the Baptist.” —Mark 6:24, 25.
Ngay lập tức, Sa-lô-mê trở lại với tâu với Hê-rốt: “Xin vua ban ngay lập tức đến con đầu của Giăng Báp-tít để lên mâm”.—Mác 6:24, 25.
In the early Islamic centuries, Najd was considered khổng lồ extkết thúc as far north as the River Euphrates, or more specifically, the "Walls of Khosrau", constructed by the Sassanid Empire as a barrier between Arabia and Iraq immediately prior to the advent of Islam.

Xem thêm: Download Classic Shell Là Gì ? Cách Dùng Classic Start Menu Trên Windows 7,8,10


Trong các nạm kỷ đầu thời kỳ Hồi giáo, Najd được xem là không ngừng mở rộng xa về phía bắc cho sông Euphrates, với đúng chuẩn rộng là "những tường ngăn của Khosrau", công trình xây dựng này vì chưng Đế quốc Sassanid xây dừng để làm sản phẩm rào ngăn cách chào bán hòn đảo Ả Rập với Iraq ngay trước khi Hồi giáo lan tỏa mang đến.
Ngay sau thảm bại trên trận Callinicum, tín đồ Ba Tư sẽ gồm các cuộc điều đình không thành công với những người La Mã.
The Ministry of Foreign Relations of Argentimãng cầu transmitted its "solidarity lớn the government và the people of Brazil," expressed condolences và offered "immediate aid."
Bộ trưởng Ngoại giao Argentina truyền đạt "tình hòa hợp với cơ quan chỉ đạo của chính phủ với dân chúng Brasil," phân trần lời phân chia bi ai với đề xuất "lập tức viện trợ."
Granted, by inviting his listeners lớn accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive conditions then current.
Đúng là lúc mời tín đồ nghe dấn lấy ách ngài, Chúa Giê-su ko hứa hẹn đã giải thoát chúng ta tức thì lập tức khỏi tất cả rất nhiều tình trạng áp bức vẫn ra mắt.
When Zhao argued that the government should look for ways lớn ease tensions with the protesters, two conservative sầu officials immediately criticized hyên ổn.
khi Triệu Tử Dương cho rằng cơ quan chỉ đạo của chính phủ cần kiếm tìm bí quyết giảm bớt căng thẳng với những người biểu tình thì ngay lập tức bị nhị viên chức cổ hủ chỉ trích.
Players Any team shall not have more than three players who have played in a more senior cup competition in two of the three consecutive sầu games immediately prior to lớn a league game.
Cầu thủ Không có đội làm sao được có khá nhiều hơn 3 cầu thủ tham dự nghỉ ngơi giải cup chuyên nghiệp của 2 trong 3 trận liên tiếp trước mùa giải..
It is interesting khổng lồ me that the light coming through the door does not illuminate the entire room—only the space immediately in front of the door.
Điều thú vui so với tôi là khi thấy ánh nắng rọi vào từ bỏ cánh cửa tuy vậy không thắp sáng hết cnạp năng lượng phòng—nhưng chỉ chiếu vào khoảng trống ngay trước cửa ngõ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *