Đố chúng ta biết đụng trường đoản cú nào mà lại mấy đứa cứng đầu tốt dùng? Đáp án đó là động trường đoản cú insist!

Vậy bọn họ dùng cấu rúc insist ra sao với phải chú ý số đông điều gì về cấu trúc này? Cùng vấn đáp những thắc mắc này cùng với Haông chồng Não vào nội dung bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về cấu trúc insist

Động từ bỏ insist Có nghĩa là một mực, cố định, nhấn mạnh.

Bạn đang xem: Insist on nghĩa là gì

Các dạng của cồn trường đoản cú insist:

Dạng ngôi tía số ít: insistsDạng quá khứ đơnDạng phân từ hai: insisted

Ví dụ

Hey best friend! Take this $ 10 billion khổng lồ buy whatever you want for Tet. I insist!Này bạn thân ơi! Cầm mang $10 tỉ mà thỏa sức mua sắm Tết này đi! Không đề nghị xấu hổ.

*
*
*
*
*
*
*

III. các bài tập luyện về cấu tạo insist

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) đến những câu sau: 1. Khiem insists ______ you.

lớn see in seeing on seeing

2. I insist that I ______ innocent.

be am was

3. Hieu insisted that he ______ right.

be is was

4. Trang insisted that it ______ my fault.

Xem thêm: Theo Quy Định Của Pháp Luật Tiếng Anh Là Gì ? Theo Quy Định In English

be is was

5. If you ______, I’ll have another drink.

insist insists insisted

6. The doctor insisted that Nam ______ in bed.

stay stays stayed

7. Mai insisted I ______ on this bulletproof vest.

put puts putting

8. Hieu’s wife insisted ______ his taking her to Paris.

in on at

Score =

Đáp án

Dưới phía trên là phần đáp án của bài tập phía trên.

Nếu người dùng chưa muốn xem đáp án tức thì, hãy xoay lại phần trên nhé!

C – on seeingB – amC – wasC – wasA – insistA – stayA – putB – on

IV. Kết bài

Trong nội dung bài viết này, Hachồng Não sẽ trình làng cho chính mình gọi về cấu trúc insist. Theo đó, insist với nghĩa khăng khăng đòi làm cái gi hoặc cả quyết bản thân là đúng. Cấu trúc ngữ pháp insist có thể kết hợp với on V-ing và that mệnh đề.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *