Để đạt điểm trên cao trong nội dung bài viết giờ đồng hồ Anh, tính liên kết giữa những câu, đoạn là nhân tố luôn luôn phải có. Các nhiều từ dưới đây được nhìn nhận giống như những bí kíp khiến cho bạn làm cho được điều này.

Bạn đang xem: Không những thế tiếng anh là gì

15. In the over – cuối cùng

Ví dụ:

We were thinking about going lớn Quang Binh, but in the kết thúc we went lớn Ha Long Bay.

Chúng tôi sẽ định đi Quảng BÌnh, nhưng lại sau cuối Cửa Hàng chúng tôi đi vịnh Hạ Long.

16. In view of/in light of – rõ ràng là

Được sử dụng Khi nói về điều gì đấy đã làm được chứng minh cụ thể.

Ví dụ:

In light of the evidence from Mr David Mantas and Mr David Kilgour ‘s report, we have a better understanding of Falun Gong practitioners’ organ harvesting.

Trước bệnh cứ ví dụ từ bỏ báo cáo của ông David Mantas cùng David Kilgour, chúng tôi vẫn bao gồm đọc biết sâu sắc rộng về Việc mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công.

17. Not only… but also – ko đầy đủ … cơ mà còn

Ví dụ:

She is not only working hard but also intelligent & kind.

Cô ấy không đông đảo thao tác siêng năng mà hơn nữa lý tưởng với thánh thiện.

18. Not khổng lồ mention/lớn say nothing of – chưa kể đến

Ví dụ:

The war caused unprecedented suffering to millions of people, not to lớn mention its impact on the country’s economy.

Chiến tnhãi con sẽ tạo ra thảm hại chưa từng tất cả mang lại sản phẩm triệu người, chưa nói tới nó còn tác động cho tới nền kinh tế tài chính.

19. Not with standing – tuy nhiên, Tuy nạm mà

Ví dụ:

Not with standing some members‘ objection, I think we must go ahead with the plan.

Mặc dù là sự làm phản đối của một vài member, tôi nghĩ bọn họ vẫn đề xuất liên tiếp kế hoạch.

đôi mươi. On the other h& – còn mặt khác, mặc dù, còn

Dùng để chỉ sự khác hoàn toàn đối với vấn đề đã kể trước kia.

Ví dụ:

My husband only likes classical music – I, on the other h&, like all kinds.

Chồng tớ chỉ mê say nhạc cổ xưa – còn tớ thì lại thích hợp toàn bộ các loại.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Case, In The Case Of Là Gì, Cách Đơn Giản Để Phân Biệt In Case Và In Case Of

21. Provided that – với ĐK là

Ví dụ:

He’s welcome to come along, provided that he behaves himself.

Anh ta được mừng đón cho tới, cùng với điều kiện là anh ta phải biết cư xử đúng mực.

22. To give an illustration – ví dụ

Ví dụ:

To give an illustration of what I mean, let’s look at the case of Marry.

Ví du mang lại đều gì tôi định nói, hãy coi ngôi trường hòa hợp của Marry.

23. That is to say – điều này bao gồm nghĩa là

Nhằm cùng cấp thêm ban bố cụ thể.

Ví dụ:

Our friends, that is to lớn say our son’s friends, will meet us at the airport.

Quý khách hàng của bọn họ, tức là chúng ta của nam nhi bọn họ, đang chạm mặt bọn họ ngơi nghỉ trường bay.

24. That said – điều ấy minh chứng rằng

Ví dụ:

That said, much of the evidence is unreliable at best.

Điều đó minh chứng rằng, không ít minh chứng không phải là an toàn và đáng tin cậy.

25. Then again – điều này chứng tỏ rằng, có nghĩa là

Ví dụ:

Then again, it’s possible that he was being paid to lớn say this.

Tức là, hoàn toàn có thể anh ta đã có được trả chi phí để nói vấn đề này.

26. What’s more – rộng nữa

Ví dụ:

What’s more, this isn’t the only evidence that supports this hypothesis.

bên cạnh đó, phía trên chưa phải là dẫn chứng nhất cỗ vũ đưa thiết này.

27. With this in mind – với xem xét này, theo phía này

Ví dụ:

With this in mind, let’s look at a more recent study to lớn see how the results compare.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *