Kiểm toán thù Nhà nước (giờ Anh: State Audit) là hệ thống máy bộ trình độ chuyên môn của Nhà nước thực hiện những tính năng kiểm toán thù túi tiền với gia tài công.

Bạn đang xem: Kiểm toán nhà nước tiếng anh là gìKiểm toán Nhà nước

Khái niệm

Kiểm toán Nhà nước vào giờ đồng hồ Anh được Gọi là state audit.

Kiểm toán Nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn của Nhà nước thực hiện các chức năng kiểm toán ngân sách và tài sản công.

Đặc trưng

Kiểm toán Nhà nước có một số đặc trưng cơ bản sau:

Chủ thể kiểm toán

Chủ thể thực hiện kiểm toán nhà nước được hiểu là các kiểm toán viên nhà nước. Đó là các công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Chức năng và quyền hạn cụ thể của từng ngành bậc cũng có chính sách cụ thể tuỳ theo từng nước tuy vậy nói bình thường cũng có sự gần gũi giữa các quốc gia.

Mô hình tổ chức

Trong quan lại hệ với kiểm toán viên nhà nước, kiểm toán nhà nước là một hệ thống tập hợp kiểm toán viên này theo một trật tự xác định. Trong hàng loạt mối liên hệ phức tạp đó đã hình thành những mô hình tổ chức sự so sánh tuỳ theo phạm vi các mối liên hệ.

- Trong quan hệ với bộ máy nhà nước, kiểm toán nhà nước có thể độc lập với hệ thống lập pháp và hệ thống hành pháp hoặc trực thuộc một phía hành pháp hoặc lập pháp.

+ Kiểm toán nhà nước trực thuộc cơ quan lập pháp: Với mô hình này, kiểm toán nhà nước trợ giúp đắc lực đến Nhà nước không chỉ ở kiểm tra thực hiện pháp luật mà trong cả việc soạn thảo và xây dựng các sắc luật cụ thể.

Mô hình này cũng tạo điều kiện tối nhiều để có thể độc lập và thực hiện chức năng phản biện đối với Chính phủ, giúp Quốc hội thực thi quyền kiểm soát các hoạt động tiền của của Chính phủ.

Tuy nhiên, mô hình này cũng khiến đến cơ quan tiền Kiểm toán nhà nước không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với sự điều hành và các hoạt động của Chính phủ, vì đó có thể làm chậm đi công tác kiểm toán.

+ Kiểm toán nhà nước trực thuộc cơ quan liêu hành pháp: Mô hình này giúp chính phủ điều hành nkhô cứng nhạy thao tác thực hiện ngân sách và các hoạt động khác.

Tuy nhiên, nó cũng hạn chế phần nào tính độc lập của Kiểm toán nhà nước Khi thực hiện chức năng phản biện của Chính phủ.

+ Kiểm toán nhà nước độc lập với các cơ quan tiền lập pháp và hành pháp: Mô hình này được ứng dụng ở tổng thể các nước có nền kiểm toán phát triển, có nhà nước pháp quyền được xây dựng có nền nếp như: Kiểm toán nhà nước CHLB Đức, Toà thẩm kế của Cộng hoà Pháp,...

Nhờ đó Kiểm toán nhà nước phát huy được đầy đủ tính độc lập trong việc thực hiện các chức năng của mình.

- Trong liên hệ nội bộ, cơ quan lại kiểm toán nhà nước có thể liên hệ theo chiều dọc và theo chiều ngang.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Social Networking Là Gì ? Tìm Hiểu Về Social Networking

+ Liên hệ ngang: là mối liên hệ nội bộ vào cơ quan kiểm toán cùng cấp.

Liên hệ này có thể trực tuyến hoặc chức năng

Liên hệ trực tuyến: Trong liên hệ trực tuyến, Tổng kiểm toán trưởng (hoặc Phó tổng kiểm toán) được uỷ nhiệm trực tiếp điều khiển các hoạt động của kiểm toán nhà nước.

Liên hệ trực tuyến có điểm ưu việt là đảm bảo lệnh của Tổng kiểm toán trưởng được chuyển trực tiếp đến các kiểm toán viên, đảm bảo điều hành nkhô giòn nhạy và thông tin ngược xuôi kịp thời.

Tuy nhiên, mô hình này chỉ thích hợp vào điều kiện qui mô kiểm toán và số lượng kiểm toán viên không quá lớn.

Liên hệ chức năng: Trong liên hệ chức năng, quyền điều hành công việc được phân thành nhiều khối, mỗi khối lại phân chia thành nhiều cấp sự so sánh. Mô hình này thích hợp với bộ máy kiểm toán có qui mô lớn.

+ Liên hệ dọc: là mối liên hệ trong nội bộ tổ chức của cơ quan Kiểm toán nhà nước theo tính chất cấp bậc,cơ quan kiểm toán nhà nước trung ương có thể có mạng lưới ở hầu như các địa phương hoặc ở từng khu vực vực.

Khách thể kiểm toán

Là các đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng nguồn vốn và khiếp phí từ ngân sách nhà nước bao gồm:

- Các dự án, công trình vị ngân sách đầu tư

- Các doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn ngân sách nhà nước

- Các xí nghiệp công cộng thuộc sở hữu nhà nước (100% vốn túi tiền nhà nước)

- Các cơ quan lại khiếp tế, quản lí của nhà nước và các đoàn thể xã hội.

- Các cá nhân (tài khoản cá nhân) có nguồn từ túi tiền nhà nước...

Loại hình kiểm toán chủ yếu

Kiểm toán nhà nước chủ yếu thực hiện kiểm toán tiền giấy và kiểm toán hoạt động.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Kiểm toán nhà nước tiến hành xác minc tính trung thực, đúng đắn của Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, chỉ ra những không đúng phạm, bất cập trong việc thực hiện ngân sách nhà nước

Và kiến nghị với Chính phủ các giải pháp để quản lí, điều hành ngân sách nhà nước phục vụ cho phát lên tởm tế – xã hội; đánh giá hiệu quả và hiệu năng của các chương trình, dự án của Nhà nước vào lĩnh vực gớm tế – ngân sách.

Mối quan tiền hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán là ngoại kiểm.

Kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán với tính bắt buộc theo kế hoạch hàng năm và không được thu phí kiểm toán đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng vốn và kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Giá trị pháp lí của báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán vì chưng kiểm toán nhà nước phát hành có cực hiếm pháp lí cao. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước phục vụ đến Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân,... coi xét và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, địa phương, sử dụng vào quản lí, điều hành và thực thi nhiệm vụ của các cơ quan tiền nhà nước.

Đơn vị được kiểm toán sẽ phải thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các không đúng phạm vào báo cáo tiền bạc và các không nên phạm trong việc tuân thủ pháp luật; thực hiện các biện pháp khắc phục yếu kém vào hoạt động của đơn vị vị Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị.

Những kết luận kiểm toán đã được cơ quan tiền, người có thẩm quyền chấp nhận có cực hiếm bắt buộc thực hiện.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *