Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự mongkiemthe.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Knock off là gì

We shall pay the price in deteriorating circumstances and higher unemployment as the knock-on và knock-off effects are seen throughout the economy.
This configuration differs from the knock-off spinners found on some racing cars & cars equipped with true wire wheels.
Some smaller knock-off figures also exist, both as wired-armature, rubber bendy figures & hard plastic figures (included in playsets).
The shopping alley consisted of 410 stalls selling mostly knock-off luxury brand-name garments, silk products & tourist souvenirs.
Many of the knock-off cartridges also contain serious programming errors which can cause the game to crash.
For example, in tự động hóa repair they are commonly used for chassis work, dislodging stuchồng parts & sometimes used for hubcap installation and removal (e.g. knock-off hubs).
The 3.4 had a larger front grille for better cooling, a stronger rear axle, và rear-wheel covers (spats) were cut away to lớn accommodate the wire wheels" knock-off hubcaps.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả cách nhìn của những biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Touliver Cao Bao Nhiêu - Tiểu Sử, Đời Tư, Tình Cảm Của Chồng Tóc Tiên

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *