2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Điện tử và viễn thông3.2 Kỹ thuật chung3.3 Kinh tế4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /´nou¸hau/

Thông dụng

Danh từ

Sự biết làm; khả năng biết có tác dụng Bí quyết cung ứng, cách thức sản xuất

Chulặng ngành

Điện tử và viễn thông

biện pháp làm

Kỹ thuật thông thường

túng quyết

Kinch tế

tuyệt kỹ bí quyết (kỹ thuật) biện pháp làm phương thức tri thức

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounability , adroitness , aptitude , art , background , capability , commvà , craft , cunning , dexterity , experience , expertise , expertness , faculty , flair , ingenuity , knaông xã , knowledge , proficiency , savoir-faire , wisdom , adeptness , mastery , skill , technique , savoir faire , talent

Từ trái nghĩa

nounignorance , laông chồng , want

Bạn đang xem: Know-how là gì

*

*

*

*

*

Xem thêm: Bảng Thống Kê Tiếng Anh Là Gì ? Băng Thống Kê Là Gì

quý khách sung sướng đăng nhập nhằm đăng thắc mắc tại phía trên

Mời chúng ta nhập thắc mắc ở chỗ này (hãy nhờ rằng nếm nếm thêm ngữ cảnh và mối cung cấp chúng ta nhé)
Các tiền bối giúp em dịch trường đoản cú này với: "Peg" trong "Project Pegs". Em không tồn tại câu nhiều năm nhưng mà chỉ tất cả những mục, Client có có mang là "A combination of project/budget, element and/or activity, which is used lớn identify costs, dem&, & supply for a project". Trong tiếng Pháp, nó là "rattachement"
Mọi fan đến em hỏi từ "hail" đề nghị dịch cầm cố nào ạ? Ngữ cảnh: truyện viễn tưởng trong trái đất gồm phép màu,"The Herald spread her arms wide as she lifted her face to lớn the sun, which hung bloody and red above the tower. "Hail, the Magus Ascendant," she breathed beatifically, her voice echoing off the ring of ruined columns. "Hail, Muyluk!"
Sáu que Tre "I have sầu a wildly incomplete education" là bí quyết nói nhấn mạnh tương tự như như "tao thiếu thốn học tập tởm luôn". Người thuyết minch là ông Robert Downey a ma tơ đóng phim.
Nhờ phần đa fan giúp đỡ dịch câu này ạ: "This proposal reflects FDA’s commitment khổng lồ achieving the goals for the Reinventing Food Regulations part of the President’s National Performance reviews (hereinafter referred khổng lồ as Reinventing Food Regulations)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *