Tiếng Anh doanh nghiệp lớn là một nghành nghề thịnh hành nhưng mà fan đi làm thực hiện giờ Anh liên tục tiếp xúc. Trong bài viết này, mongkiemthe.com reviews mang đến bạn các loại hình doanh nghiệp lớn bởi giờ Anh và một số kiến thức cơ bản về những loại hình doanh nghiệp lớn này. Cùng mày mò nhé.

Bạn đang xem: Legal form là gì

Quý khách hàng đã xem: Legal khung là gì


*

Giới thiệu các loại hình công ty bởi tiếng Anh

Sau đây mongkiemthe.com xin share cùng với chúng ta khái niệm các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh để bạn lưu ý và ghi nhớ:

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.

(Doanh nghiệp tư nhân là mô hình công ty lớn bởi một cá thể quản lý và trường đoản cú Chịu đựng trách nhiệm bởi toàn cục tài sản của bản thân mình về toàn cục hoạt động của doanh nghiệp).

State – owned enterprise: Doanh nghiệp công ty nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over một nửa of charter capital isowned by the State.

(Doanh nghiệp công ty nước là doanh nghiệp trong những số đó Nhà nước bao gồm sở hữu bên trên 50 % vốn điều lệ.)

Parnership: chủ thể vừa lòng danh.

Parnership is a legal size of business operation between two or more individuals who tóm tắt management & profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred lớn as unlimited liability partners); in addition lớn unlimited liability partners there may be limited liability partners.

Xem thêm: Khả Năng Nhảy Cao Của Con Người Có Thể Nhảy Cao Bao Nhiêu Trên Hệ Mặt Trời?

(Shop chúng tôi đúng theo danh là vẻ ngoài vận động sale đúng theo pháp thân hai hoặc các cá nhân tất cả thuộc quyền thống trị và ROI. Cần phải có tối thiểu nhì member là chủ sở hữu phổ biến của người tiêu dùng, cùng mọi người trong nhà marketing bên dưới một tên tầm thường (sau đây hotline là member hòa hợp danh); ko kể các thành viên đúng theo danh hoàn toàn có thể bao gồm thành viên góp vốn.)

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided inlớn equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts & other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed to the enterprise and shareholders may freely assign their shares lớn other persons.

(Shop chúng tôi cổ phần là loại hình doanh nghiệp lớn, vào đó: Vốn điều lệ được chia thành phần lớn bằng nhau Hotline là CP. Cổ đông chỉ Chịu trách nhiệm về những số tiền nợ với nhiệm vụ gia sản khác của người sử dụng vào phạm vi khoản đầu tư đang góp vào doanh nghiệp lớn và cổ đông có quyền thoải mái ủy quyền cổ phần của mình cho những người khác).

A limited liability company: cửa hàng trách nhiệm hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A member shall be liable for the debts và other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken to lớn contribute to the enterprise;

(công ty chúng tôi trách nhiệm hữu hạn là công ty, trong đó: Thành viên Chịu đựng trách rưới nhiệm về các khoản nợ với nhiệm vụ gia sản khác của doanh nghiệp vào phạm vi số vốn liếng cam đoan góp vào doanh nghiệp)

One member limited liability companies: công ty trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên.

A one thành viên limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred to as company owner); the company owner shall be liable for all debts & other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

(công ty chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn một member là mô hình doanh nghiệp vì một nhóm chức hoặc một cá thể quản lý thiết lập (tiếp sau đây hotline là chủ cài công ty); nhà mua đơn vị chịu trách nhiệm về những số tiền nợ cùng nhiệm vụ gia sản không giống của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty).


*

Kchất hóa học giờ Anh giành cho nhà thống trị – VIPhường 1:1

mongkiemthe.com là tổ chức triển khai sâu sát huấn luyện và đào tạo tiếng Anh cho tất cả những người đi làm duy...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *