Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mongkiemthe.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Legitimate là gì

used to mean "actually" when you want khổng lồ say that you think something is very surprising or difficult to lớn believe:
He continued lớn work his way up the card when he was (legit) seriously injured in a car accident in 1983.
If there are examples that it does, then people maybe should consider it, but then there are complications with legit users.
High school found hlặng more focused on legit music, where he performed và toured with an award-winning classical vocal ensemble.
Bancroft distinguishes between three types of professional gamblers, the free-floating professional, the established legit, & the recreational gentleman.
While the majority of bounty hunters are legit, some, unlượt thích merchants, bởi not always abide by the law, sometimes engaging in piracy, illegal blockades, & assassinations for hire.
Not only has he left her his estate, he left her in charge of the family business; she"s to lớn be the boss of a mob that"s trying khổng lồ become legit.
Although they bought the l& from the owner, one of the relatives claimed it was not legit & demanded his l& bachồng và caused a fight.
Các cách nhìn của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press xuất xắc của các công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Nhân Viên Tư Vấn Viên Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *