Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Let down là gì

It has not only letdown the consumer, but it has failed where it cannot afford lớn fail, & that is in its labour relations.
Because of the partiality of its authors & the lack of homework & consultation which preceded it, it is a major letdown.
We can well imagine the sense of letdown in those two county councils and the sense of disappointment ahy vọng commuters.
I think there is a certain letdown when the children leave sầu school và their enthusiasms and interests have sầu been half aroused.
Yet if the subject fails to lớn keep the viewer glued to lớn his seat, it"s probably because the technical team is a let-down!
Once a woman is conditioned lớn nursing, let-down can be triggered by a variety of stimuli, including the sound of any baby.
He said that, while the resolution was a bit of a let-down, it was overall a good way khổng lồ over the fifth season.
If you"re anticipating the band"s previous albums re-hashed, you"re going to be completely let-down.
Các ý kiến của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của những chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Gym Chúa Duy Nguyễn Thể Hình Cao Bao Nhiêu, Duy Nguyễn Gym Phổ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *