Trong các bước, lương cùng an sinh là hầu hết yếu tố đặc biệt tạo nên đụng lực làm việc đến nhân viên. Hãy cùng mongkiemthe.com – Tiếng Anh cho Người đi làm update vốn từ bỏ vựng với phần đa chủng loại câu giao tiếp trực thuộc chủ thể này và chúc chúng ta lương và an sinh tăng thêm, công việc ngày dần thăng tiến.quý khách sẽ xem: Mức lương giờ anh là gì


*

1. income: thu nhập

2. salary : lương (thường chỉ lương theo tháng)

3. wage: chi phí công (theo giờ)

4. compensation: thù lao, chi phí bồi hoàn công tác

5. pension: tiền trợ cấp cho, lương hưu

6. pay raise: sự tăng lương

7. bonus: tiền thưởng

1. By the way, what is your present monthly salary?

À này, lương mỗi tháng hiện thời của anh là bao nhiêu?

2. How much do you hope to get a month here?

Anh hy vọng dìm 1 mon ở đây bao nhiêu?

3. That’s not the problem I care about. You can decide on my capacity and experience

Đó chưa phải là vụ việc tôi quan tâm. Ông rất có thể ra quyết định dựa trên năng lượng với kinh nghiệm của tôi

4. Our salary scale is different. We pay on weekly basic

Khung lương Shop chúng tôi thì không giống. Chúng tôi trả lương theo tuần

5. We give sầu bonuses semi-annually

Chúng tôi trả chi phí ttận hưởng thêm hàng nửa năm

6. How much vì you expect khổng lồ be paid?

Anh mong được trả lương bao nhiêu?

7. Referring to lớn your job mô tả tìm kiếm seeking people with construction engineering qualifications, I would like khổng lồ state that I am fully qualified with a degree và on-site engineering experience. I would appreciate it if you could look at my background when considering my salary

Trong phiên bản biểu đạt các bước của khách hàng, ông kiếm tìm người có bằng cấp cho kĩ sư desgin, tôi mong mỏi xác định rằng tôi tất cả bằng cấp cho cùng kinh nghiệm tay nghề thực tế. Tôi khôn cùng biết ơn trường hợp ông nhìn qua hoàn cảnh của mình Khi xét lương cho tôi

8. I am not sure what kind of salary range you have been thinking about for this position. I am open to a salary that is fair for the position

Tôi lừng khừng cứng cáp ông tính form tiền lương nỗ lực như thế nào so với địa điểm này. Tôi thấy thoải mái và dễ chịu với tầm lương tương xứng mang lại địa điểm này

1.What perks does this job give you?

Công việc này cho bạn hầu hết phúc lợi phụ gì?

2. A perk is something you receive outside your salary for doing a job.

Bạn đang xem: Lương tiếng anh là gì

Phúc lợi phú là các thứ chúng ta cảm nhận ngoài tiền lương lúc làm cho một công việc.

3. Nowadays, many jobs offer extra benefits-perks to lớn employees.

Xem thêm: Người Cao Tuổi Tiếng Anh Là Gì, Người Cao Tuổi Là Gì

4. How many bonus you can get depends on your performance in the company.

Anh được ttận hưởng thêm bao nhiêu tùy thuộc vào thời gian độ ngừng các bước của anh ý sinh sống chủ thể.

Tôi nghĩ tiền thưởng anh đã đạt được là tùy thuộc vào tầm độ xong quá trình của anh sống cửa hàng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *