Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Major general là gì

The predator satiation hypothesis predicts that individuals recruit well in major general fruiting years, but poorly outside seasons with heavy fruit production.
There was a major general, & there is still, the commander of lvà forces, who was equally fascinated by what was happening on the streets.
For instance, a colonel who retired two years ago will get a higher pension than a major general who retires this year.
Additional sums which are incorporated as part of major general works programmes are not separately identifiable.
Does he agree that we should bed the primary care trust in before we proceed to lớn examine a merger of our major general hospitals?
The statement that the unit does not have sầu the facilities that should be available lớn a major general hospital is clearly wrong.
So one major general will probably require at least one brigadier, a brace of colonels & a few lieutenant colonels and majors to keep hyên and his department working.
At all major general cargo ports the volume và nature of container traffic is expected to lớn be such that special rail facilities and services will be required later.
There is plenty of evidence that only a small percentage of casualties & hospital cases need the intensive care & treatment with which we associate the major general district hospitals.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press giỏi của những công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Ai Là Người Xây Dựng Vạn Lý Trường Thành Cao Bao Nhiêu Km? Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc: Thông Tin

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *