The seeds are normally left in the preparation, & removed while consuming, unless a blender is used for processing.

Bạn đang xem: Máy xay sinh tố tiếng anh là gì


Một lắp thêm làm sữa đậu nành chuyển động giống hệt như một sự phối hợp giữa đồ vật xay sinh tốmáy pha cafe auto.
Soy milk makers work similarly to a combination between a trang chính blender & an automatic coffee maker.
Salsa Mexiteo được thiết kế truyền thống bởi molcajete - một vật dụng y hệt như chày và cối, mặc dù hiện nay sản phẩm xay sinch tố thường được dùng hơn.
Mexican salsas were traditionally produced using the mortar & pestle-like molcajete, although blenders are now more commonly used.
Bản biểu thị thành phầm trước tiên sinh sống định hình nhưng sau đây được Gọi là công bố quảng bá là vì trình diễn thiết bị xay sinch tố mongkiemthe.comtamix năm 1949.
The first sản phẩm demonstration in a format that would later be called an infomercial is attributed to lớn a 1949 demonstration of the mongkiemthe.comtamix blender.
Quý Khách, hệt như những người sẽ mắc kẹt vào tác phẩm của tớ, — ( Tiếng ồn sản phẩm công nghệ xay sinch tố, giờ cười cợt ) — biến một trong những phần vào tác phẩm của mình luôn luôn rồi.
You, lượt thích the people that are trapped in my work — ( Blender noises, laughter ) — have sầu become part of my work as well.
quý khách, y như những người vẫn mắc kẹt trong tác phđộ ẩm của tôi, — (Tiếng ồn máy xay sinh tố, giờ cười) — trở nên một trong những phần vào tác phđộ ẩm của tôi luôn luôn rồi.
You, lượt thích the people that are trapped in my work — (Blender noises, laughter) — have sầu become part of my work as well.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tri Kỷ Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tri Kỷ


Tôi đặt bằng hữu của mình vô những chiếc lọ, tôi tạo ra nhân thứ này, như thể nhân đồ vật là các loài gồm nguy cơ xuất xắc chủng trong thiết bị xay sinc tố.
I put my friends in jars, I put this character, this sort of endangered species character in a blender.
quý khách có thể vứt đi, bạn có thể chỉ đơn giản dễ dàng đứng xem nlỗi thể nhân đồ dùng đứng trong sản phẩm công nghệ xay sinch tố và quan sát bạn, hay bạn có thể lựa chọn ảnh hưởng cùng với nó.
You can walk away, you can just watch as this character stands there in the blender & looks at you, or you can actually choose to lớn interact with it.
Tài khoản của Scott được tổ chức triển khai nhằm từng chiến dịch triệu tập vào một trong những hạng mục thiết bị (ví dụ, máy trộn, thiết bị xay sinc tốmáy làm cho bánh mì), với một đội lăng xê cho mỗi uy tín.
Scott"s account is organized such that each campaign is focused on one category of appliances (e.g., st& mixers, blenders, và bread machines), with one ad group per brvà.
Vậy đề nghị tôi ao ước tạo thành một thứ rất có thể buộc người ta đến cùng shop cùng với một chiếc nào đấy, với cách nhưng tôi vẫn làm cho là... nhốt một bà nội trợ của thập kỷ 1950 vào trong 1 máy xay sinch tố.
So I wanted lớn create a new piece that actually forced people to come and interact with something, và the way I did this was actually by projecting a 1950s housewife into lớn a blender.
Là cô ấy là ai, thay bởi vì tsay đắm gia chúng ta, Candace đi ra bên ngoài để test và em xúc tiếp với chị em của chính bản thân mình, lúc đầu ko vì chưng nhầm dòng bóng trên sân khấu của một bé thỏ nhìn giống hình bạn chơi một thứ xay sinh tố là cách thức của chính mình mang lại đồng đội của chính bản thân mình, được Điện thoại tư vấn là Marty Rabbit Boy cùng trang bị xay sinch tố âm thanh của bản thân mình.
Being who she is, instead of joining them, Candace goes off lớn try & expose them lớn their mother, initially failing by mistaking the shadow on-stage of an anthropomorphic rabbit playing a blender as his instrument (known as Marty the Rabbit Boy và his musical blender) for her brothers và was taken to get glasses.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *