Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Metric ton là gì

The cost of fuelwood saved using improved stoves is predicted lớn be a very low $2.77 per metric ton.
The cost per metric ton of fuelwood saved is about $2.77, which is a small fraction of the market value.
An analysis conducted in ore deposits indicated that 39.75 grams of gold can be found in a metric ton of ore.
This amount of methane has more than twice the global warming potential than the 1 metric ton, which would have sầu been produced by combustion.
These locomotives produced almost 40 ihp continuous per metric ton locomotive sầu weight, which probably still is a world record.
The term "metric ton" is also used lớn denote a tonne (kg, lb), which is about 2% less than the long ton.
In documents that predate 1960 the word "ton" is sometimes spelled "tonne", but in more recent documents "tonne" refers exclusively to the metric ton.
Body mass typically is in the range of 25-30 metric ton, with large specimens weighing over 40 metric ton.
Các ý kiến của các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Tiểu Sử Thủ Môn Bùi Tiến Dũng Cao Mét Bao Nhiêu ? Sự Nghiệp Thế Nào

to lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *