GET A MOVE ON

Nghĩa đen:

A move on: Là trở thành thể (conversion) của hễ từ bỏ move sầu on (liên tục – progress), kiểu như: to run to lớn go for a run; to lớn chat to lớn have sầu a chat.quý khách đang xem: Move on nghĩa là gì

Nghĩa rộng:

Làm gì đó nhanh hao rộng, vội vàng rộng (khổng lồ hurry)

Tiếng Việt gồm cách cần sử dụng tương tự:

Nkhô cứng lên!

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *