Kính chào quí vị thính đưa. Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 68 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm cùng Christopher Cruise phụ trách rưới.

Bạn đang xem: My cup of tea nghĩa là gì

Đang xem: My cup of tea tức là gì

*

*

The two idioms we’re learning today are LOOK UPhường TO và A CUP. OF TEA.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là LOOK UPhường TO cùng A CUP. OF TEA.

Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood during their teenage; their mothers used lớn take turns driving them khổng lồ school và their fathers play soccer together. Later Mike’s family moved away & they didn’t get to lớn see each other anymore.

Mike sẽ biết Mark Miller các năm. Họ cùng sinh sống trong một khu phố khi còn trong tuổi thiếu hụt niên. Hai bà bầu của họ thường xuyên giỏi ráng phiên tài xế mang đến con đi học với hai ông cha chơi túc cầu với nhau. Về sau gia đình Mike dọn đi và bọn họ không còn gập nhau nữa.

MIKE: Mai Lan, I ran inkhổng lồ Mark Miller at the post office today. We were both so happy.

Mai Lan, tôi bất thần gặp lại Mark Miller tại nhà bưu năng lượng điện lúc này. Tụi tôi vui thừa.

MAI LAN: I’m happy for you, too. I know you were very cthảm bại long ago.

Tôi cũng mừng mang đến hai anh. Tôi biết các anh thân nhau lắm trước kia.

MIKE: Yes, we spent a lot of time together. You see, when we’re very young, we’re very attached to lớn our parents and siblings, và some friends, too.

Đúng thay. Tụi tôi chạm mặt nhau nhiều lắm. Cô thấy đó, lúc còn trẻ em, bản thân khôn cùng lưu luyến bố mẹ, anh người mẹ cùng vài ba anh em.

MAI LAN: I know the feeling exactly. When I was about 6, 7 years old, I had a very good friover, Liên. Her father transferred lớn another city, and they had to lớn move sầu. I cried for so many days.

Tôi biết dòng xúc cảm đó lắm. khi tôi 6, 7 tuổi, tôi có cô đồng bọn thương hiệu là Liên. Ba cô lại thay đổi đi làm việc sinh sống thức giấc khác và dọn đi. Tôi khóc từng nào ngày.

MIKE: Yeah. I rethành viên I didn’t cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.

À. Tôi nhớ là ko khóc cơ mà bị tác động lắm. Mark là một trong những đứa nhỏ xíu tốt nhất.

MAI LAN: So what is he doing now?

Vậy hiện nay anh ta đang làm cái gi ?

MIKE: Mai Lan. I really look up lớn this guy. He has accomplished much more than I expect.

Mai Lan, tôi thành tâm “look up to” anh này. Anh ta thành đạt rộng tôi suy nghĩ những.

MAI LAN: You look up to lớn him?

Anh “look up to lớn him” ?

MIKE: Look L-O-O-K up U-Phường lớn T-O someone means have a great giảm giá of respect for this person. I really look up to lớn Mark. I’ll tell you more about hyên.

Xem thêm: Điện Toán Đám Mây Là Gì? Phân Loại, Ưu Nhược Điểm Của Điện Toán Đám Mây

Look L-O-O-K up U-P. to T-O một tín đồ là phục, kính trọng fan đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi sẽ nói cô nghe về anh ta.

MAI LAN: Oh. First, tell me how he looks these days. Has he changed much?

Ồ. Trước hết, mang lại tôi biết trông anh ấy nuốm nào. Có biến đổi nhiều không?

MIKE: He’s tall và handsome. He’s the picture of success.

Anh ta cao, đẹp trai với rõ ràng dáng vẻ điệu người thành công xuất sắc.

MAI LAN: That’s great! Was he happy to lớn see you? I’m sure he also thinks you’re handsome, unlike you in your teens!

Tốt vượt ! Anh ta bao gồm mừng chạm mặt lại anh không? Tôi chắc chắn anh ta cũng nghĩ về hiện nay anh đẹp nhất trai, không giống như hồi tuổi trẻ!

MIKE: Come on, Mai Lan. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?

Thôi đi, Mai Lan. Tôi đọc cô ước ao nói gì rồi. Cô gồm ý là hồi đó tôi không đẹp, buộc phải không?

MAI LAN: Ha ha ha, so you got it! Well, you know I was just kidding. The truth is you’re handsome, then and now, but most importantly, you’re a gentleman. Does that please you now?

Ha ha ha. Vậy là anh đọc rồi. Ồ, anh biết tôi nói nghịch thôi. ban sơ, lúc này, anh phần đa rất đẹp trai. Nhưng đặc biệt rộng hết anh là tín đồ thanh lịch. Anh vừa ý chưa?

MIKE: Good-looking, smart, gentlemanly. That’s Mark.

Đẹp trai, tối ưu, lịch lãm. Mark là nuốm đó.

MAI LAN: So tell me more why you look up lớn hyên ổn.

Vậy nói thêm vào cho tôi biết tại sao anh phục Mark thay.

MIKE: He’s going to lớn graduate from Georgetown University this year. He’s been offered an excellent job. He may take it or go on lớn his Master’s degree. And…

Anh ta đã xuất sắc nghiệp Đại học tập Georgetown năm nay. Anh đã có một vấn đề có tác dụng cực tốt. cũng có thể anh ta nhận lời, hay những học lên lịch trình Thạc sĩ. Và…

MAI LAN: Georgetown University! That’s a very prestigious school, not easy to lớn get in. Besides, its tuition is very high.

Georgetown University ! Đó là một trường khét tiếng lắm, cạnh tranh được trao vào với ngân sách học phí rất to lớn.

MIKE: Right. And what’s special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.

Đúng. Và điều đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi kia Mark khá nhút hèn, Nói cthị trấn trước chỗ đông người chưa phải là “cup of tea” của anh ấy.

MAI LAN: What? Did he drink a lot of tea then?

Sao? Hồi kia anh ta uống tthẩm tra những hả?

MIKE: No, no. “A cup of tea” cup C-U-P. of tea T-E-A here has nothing khổng lồ bởi vì with the drink. It’s an idiom meaning something one excels in or enjoys.

Không ko. Một “cup of tea” cup C-U-Phường. of tea T-E-A ở đây không bám líu gì cho tới trà nhằm uống. Đó là một trong những thành ngữ tức là vật gì bản thân có tác dụng tốt hoặc phù hợp lắm.

MAI LAN: Can I say, for me baking a cake is easy, it’s my cup of tea?

Vậy tôi có thể nói làm cho bánh ngọt rất giản đơn so với tôi. Đó là “my cup of tea”?

MIKE: Very good. Yes. Baking is your cup of tea. Now baông xã khổng lồ Mark. He was shy, he was not comfortable speaking in front of the public. And now…

Hay lắm. Đúng. Làm bánh là “your cup of tea”. Bây giờ quay lại cthị trấn Mark. Hồi trẻ nhút ít yếu, không dễ chịu lúc nên rỉ tai trước công chúng. Mà bây giờ…

MAI LAN: He’s very eloquent now, right?

Bây tiếng anh ta hoạt bát lắm, yêu cầu không?

MIKE: Yes. Yes. And he’s thinking about going to law school. He’ll have khổng lồ debate, argue in court, that’s not for a shy person.

Đúng, đúng. Anh ta đang nghĩ về đã học điều khoản, gượng nhẹ nguyên tắc sống tòa. Đó chưa hẳn là Việc cho người nhút kém.

MAI LAN: Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up to hyên ổn for his accomplishments, too.

Vậy thì chẳng bao lâu nữa làm các vụ kiện sống tòa cũng chính là việc rất dễ đến anh ấy. Tôi phục về các thành quả của ảnh.

Hôm ni họ vừa học nhị thành ngữ : LOOK UPhường. TO nghĩa là KHÂM PHỤC cùng A CUPhường OF TEA tức thị VIỆC DỄ DÀNG. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa hẹn chạm mặt lại quí vị vào bài học cho tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *