Cùng Top lời giải vấn đáp chi tiết, đúng đắn câu hỏi: “Na2S là hóa học điện li dũng mạnh hay yếu” và bài viết liên quan phần kiến thức tìm hiểu thêm giúp chúng ta học sinh ôn tập và tích lũy kiến thức bộ môn chất hóa học 11.

Bạn đang xem: Na2s là chất điện li mạnh hay yếu

Câu hỏi: Na2S là hóa học điện li bạo phổi hay yếu?

Trả lời: 

Na2S là hóa học điện li mạnh.

Và tiếp sau đây, hãy thuộc Top lời giải đi tìm kiếm hiểu và tìm hiểu nhiều hơn những kỹ năng thú vị chất lượng điện li nhé!

Kiến thức mở rộng về hóa học điện li

*

1. Hóa học điện ly là gì?

Một chất năng lượng điện li (hay chất năng lượng điện giải, chất năng lượng điện phân) là 1 trong chất được điện li khi hài hòa trong các dung môi điện li tương thích như nước. Theo cách giải thích này, chất điện li bao gồm đa số các muối rã trừ những muối của Hg (HgCl2, Hg(CN)2,...), các axít và base. Một trong những khí, như hidrô chloride, dưới những điều kiện ánh sáng cao xuất xắc áp suất thấp cũng có thể chuyển động như các chất năng lượng điện giải. Những dung dịch năng lượng điện giải cũng có thể là kết quả từ sự hòa tan một vài các polyme thiên nhiên (ví dụ như DNA, các polypeptide) và polyme nhân tạo (ví dụ như polystyrene sulfonate), được call là các polyelectrolyte, đựng các nhóm chức tích điện thế.

2. Chất điện ly mạnh

Là chất khi rã trong nước, những phân tử hòa tan hồ hết phân li ra ion. Các chất năng lượng điện li táo tợn có α = 1

+ các bazo mạnh: KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

+ các axit mạnh: HNO3, HCl, HI, HBr, H2SO4, HClO4,...

+ số đông các muối

+ Tính rã của muối

+ muối của axit táo bạo (HCl, H2SO4, HNO3 …):

+ muối hạt chloride tan hết trừ AgCl↓, PbCl2 ít tan.

+ muối hạt sunfat tan không còn trừ PbSO4↓, CaSO4↓, SrSO4↓, BaSO4↓ và Ag2SO4 ít tan.

+ muối bột nitrat chảy hết.

Xem thêm: Quarantine Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

+ muối của axit yếu đuối (H3PO4, H2­SO3 …):

+ muối bột của Na, K và muối axetat tan hết. Còn lại đa số tan.

+ muối hạt axit (chứa H biến hóa năng động trong phân tử): phần đông đều tan.

- Phương trình năng lượng điện li:

+ Axit mạnh khỏe → Cation H+ + Anion cội axit

+ Base táo tợn → Cation kim loại + Anion OH-

+ muối tan → Cation kim loại/NH4+ + Anion gốc axit

- Thí dụ:

+ HNO3 → H+ + NO3-

+ Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

+ Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

3. Hóa học điện ly yếu

Là chất khi rã trong nước chỉ có một phần số phân tử tổ hợp phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch. Gồm: Axit yếu, base yếu, một trong những muối bởi điện li dựa vào vào các yếu tố như nhiệt độ độ, dung môi, thực chất của hóa học điện li. Độ năng lượng điện li của hóa học điện li yếu nằm trong khoảng 0 2S, HF, H2SO3, CH3COOH, H2CO3, ...

+ Base yếu: Bi(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2,...

+ một trong những muối: HgCl2, Hg(CN)2, CuCl ...

4. Vì sao của điện li

Phân tử nước bị phân cực thành nhì đầu âm và dương do nguyên tử oxi có độ âm điện to hơn nguyên tử hydro, cặp electron dùng chung bị lệch về phía oxi. Vì thế khi một chất có liên kết ion hay links cộng hóa trị phân rất hòa tan vào nước thì phân tử các chất này vẫn bị bao quanh và địa chỉ với phân tử nước, bóc các hóa học này ra thành những ion, ion dương bóc ra bởi vì nguyên tử oxi (mang năng lượng điện âm) còn ion âm được bóc ra vì nguyên tử hydro (mang điện dương) của nước. Vượt trình này còn có giải phóng năng lượng do mạng tinh thể (hoặc link giữa các nguyên tử) bị phá vỡ.

5. Thắc mắc trắc nghiệm

Câu 1: Dung dịch hay hóa học lỏng nào sau đây không dẫn điện được? 

A. NAOH trong nước

B. AgNO3 trong C2H5OH

C. CH3OCH3 trong benzen

D. KCl rét chảy

Câu 2: Dung dịch tất cả nồng độ ion NO−3 lớn nhất 

A. Hỗn hợp Ba(NO3)2 0,1 M; α= 57%

B. Hỗn hợp Ca(NO3)2 0,2 M; α= 70%

C. Dung dịch KNO3 0,5M; α= 98%

D. Hỗn hợp HNO3 0, 45 M; α= 99%

Câu 3: Dung dịch X gồm: 0,09 mol Cl−, 0,04 mol Na+, a mol Fe3+ và b mol SO2−4. Lúc cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Cực hiếm của a với b theo thứ tự là? 

A. 0,05 với 0,05


B. 0,03 và 0,02

C. 0,07 với 0,08

D. 0,018 với 0,027

Câu 4: Một hỗn hợp chứa những ion: Cu2+ ( 0,02 mol), K+ ( 0,03 mol), NO−3 (0,05 mol) và SO2−4 ( x mol). Cực hiếm của x là? 

A. 0,05

B. 0,07

C. 0,01

D. 0,045

Câu 5: Nếu trộn 150 ml dung dịch HCl 0,2M cùng với 350 ml hỗn hợp HCl 0,4M thì hỗn hợp thu được bao gồm nồng độ mol/l là bao nhiêu? Biết thể tích dung dịch chuyển đổi không đáng kể.

A. 0,25 mol/l

B. 0,34 mol/l

C. 0,43 mol/l

D. 0,17 mol/l

Câu 6: Biết độ điện li của hỗn hợp axit CH3COOH 1,2M là 1,5%. Mật độ mol/l của của ion CH3COO− trong hỗn hợp trên là? 

A. 0,018 mol/l

B. 0,015 mol/l

C. 0,012 mol/l

D. 0,014 mol/l

Câu 7: Nếu trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50ml hỗn hợp KCl 1M thì nồng độ của ion Cl− trong dung dịch mới là?

A. 1,25M

B. 1M

C. 1,5M

D. 0,75M

Câu 8: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch cất 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO2−4 trong X là?

A. 0,2 M

B. 0,8M

C. 0,6M

D. 0,4M

Câu 9: Dãy các chất đa số là hóa học điện li khỏe mạnh là? 

A. KOH, NaCl, H2CO3

B. Na2S, Mg(OH)2, HCl

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)2

D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2

Câu 10: Phương trình điện li nào tiếp sau đây viết đúng? 

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO−4

B. H2SO3 ⇌ 2H++ HCO−3

C. H2SO3 ⇌ 2H+ + SO2−3

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2−

Câu 11: Cần thêm từng nào gam axit axetic vào 1 lit hỗn hợp CH3COOH 0,1M nhằm độ năng lượng điện li α giảm một nửa? trả sử thể tích hỗn hợp vẫn bởi 1 lit.

A. 1,8

B. 18

C. 6

D. 36

Câu 12: Cho 1 lít dung dịch axit yếu HA gồm độ điện li α, hằng số cân đối Ka và nồng độ thuở đầu C0 mol/l. Yêu cầu pha loãng dung dịch bao nhiêu lần để độ điện li α của axit tăng gấp đôi?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *