I could have told you 50 others just lượt thích it -- all the times that I got the message that somehow my quiet & introverted style of being was not necessarily the right way khổng lồ go, that I should be trying to pass as more of an extrovert.

Bạn đang xem: Necessarily là gì


Tôi hoàn toàn có thể nhắc cho mình 50 mẩu truyện khác nữa nhỏng thế-- tôi chỉ toàn nhận thấy đều thông điệp rằng bằng cách như thế nào đó, tính bí quyết im thin thít và hướng nội của tớ không cần là giải pháp đúng, rằng tôi đề nghị chũm nhằm trở bắt buộc hướng nước ngoài rộng.
While naturally, an "atoll" refers to lớn a ring of islands, an "atoll" in the administrative sense, refers lớn a group of "island" class constituencies, not necessarily within the requirements of a natural atoll.
Về phương diện thoải mái và tự nhiên "rạn san hô vòng" duy nhất vành đai các hòn đảo, tuy nhiên về có mang hành chính thì nó chỉ một tổ khoanh vùng thai cử cấp "đảo", không tuyệt nhất thiết buộc phải bên trong một rạn sinh vật biển vòng tự nhiên.
Some of them scorned the inconsistencies with the decorum of the genre và condemned the mixture of the underground death/black metal soundtraông xã & explicitly vulgar language not necessarily suited to lớn the dark fantasy/medieval entourage.
Một số thì trầm trồ khinh thường mâu thuẫn với việc đứng đắn của thể các loại này và lên án sự pha tạp của soundtrack kiểu dáng black metal/underground death cùng đồ vật ngôn từ tục tằn một cách hiển nhiên không thực sự tương xứng với đám tùy tùng thời Trung Cổ/đậm chất kỳ ảo bất minh.
The envoys insisted that the conflict was caused by the building of Roman forts in their lands; furthermore individual bands of Quadi were not necessarily bound to the rule of the chiefs who had made treaties with the Romans – and thus might attaông chồng the Romans at any time.
Các đại sứ nhấn mạnh vấn đề rằng cuộc xung bỗng gây ra vì Việc xây dựng các pháo đài La Mã trong các vùng khu đất của mình, hơn thế nữa cá nhân hầu như đội người Quadi ko nhất thiết cần buộc ràng với những biện pháp của những phạm nhân trưởng, những người đã ký kết điều ước cùng với những người dân La Mã - cùng vì thế hoàn toàn có thể tiến công những người La Mã trên ngẫu nhiên thời gian nào.
Homosexuality was fiercely condemned by the Church in 14th-century England, which equated it with heresy, but engaging in sex with another man did not necessarily define an individual"s personal identity in the same way that it might in the 21st century.
Giáo hội Anh vào cầm cố kỷ XIV lên án quyết liệt về bài toán đồng tính luyến ái, coi nó nhỏng dị giáo, nhưng quan hệ tình dục dục tình với 1 fan lũ ông khác không nhất thiết được xác minh nhỏng bí quyết khẳng định tương đương vào nuốm kỷ thiết bị XXI.
So what we need is something that doesn"t necessarily have sầu khổng lồ have the performance of the Internet, but the police department has to lớn be able to lớn gọi up the fire department even without the Internet, or the hospitals have to order fuel oil.
Vậy nên chiếc họ buộc phải là 1 trong những thứ ko đích thực cần thiết cần được phô ra ở trên Internet, tuy thế mà snghỉ ngơi công an phải có khả năng gọi cho đội chống cháy chữa trị cháy ngay cả Khi không tồn tại Internet, tốt là khám đa khoa rất cần được Hotline thêm xăng.
Một lượt nhấp yêu cầu trả tiền ko độc nhất vô nhị thiết buộc phải gồm một phiên hoạt động tương ứng và trong nhiều trường hợp vẫn không có phiên hoạt động tương ứng như thế nào.
Representations of the festival were part of the typical decorations of temples associated lớn the king during the Old Kingdom & mere depictions of it vị not necessarily imply a long reign.
Những cảnh tượng tương khắc hoạ về lễ hội này vốn là 1 trong những trong những những kiểu dáng chủng loại trang trí đặc trưng của các ngôi đền tất cả tương quan cho công ty vua dưới thời Cổ Vương quốc với sự biểu lộ của chính nó không nhất thiết ngụ ý về một triều đại trị bởi vì lâu hơn.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Sự Phát Triển Của Bé 13 Tháng Cao Bao Nhiêu, Tìm Hiểu Về Sự Phát Triển Của Bé 13 Tháng Tuổi


While the wording of Genesis 3:14 might lead some lớn think so, we need not necessarily conclude that prior to this curse, serpents had legs.
Dù lời nơi Sáng-vậy Ký 3:14 có thể khiến cho một trong những tín đồ nghĩ vậy, chúng ta ko tuyệt nhất thiết bắt buộc tóm lại rằng trước khi bị rủa sả loại rắn từng gồm chân.
Thought khổng lồ correspond khổng lồ social rank, these colour shifts are not necessarily confined to lớn males; all marine angelfish species are known to be protogynous hermaphrodites.
Tư tưởng tương xứng cùng với level làng hội, đông đảo thay đổi Color này sẽ không tốt nhất thiết nên giới hạn ngơi nghỉ nam giới; Tất cả các loài cá biển lớn lừng danh được biết đến là lưỡng tính đầu tiên.
We"re now seeing that our basic assumptions about the Internet -- that it was going to connect us, weave sầu society together -- are not necessarily true.
Giờ chúng ta nhận ra rằng phần nhiều trả tmáu cơ bản về Internet - rằng nó đã kết nối chúng ta, kết nối thôn hội - ko hẳn là thiệt.
Multiple citizenship arises because different countries use different, & not necessarily mutually exclusive sầu, criteria for citizenship.
Nhiều quốc tịch gây ra chính vì những nước nhà không giống nhau sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau, với ko độc nhất vô nhị thiết nên loại bỏ nhau, về tiêu chuẩn chỉnh quốc tịch.
I didn"t think that was necessarily the best way to lớn make a living, so I decided lớn go on a path to lớn become financially independent, so I could write these stories as quickly as I could.
Tôi không cho là chính là biện pháp bắt buộc thiết tốt nhất đề kiểm chi phí, vị vậy tôi đưa ra quyết định đi tuyến đường để hoàn toàn có thể hòa bình về tài chính, để tôi rất có thể viết phần lớn mẩu truyện kia nkhô nóng tốt nhất tôi rất có thể.
In addition khổng lồ those two essential characteristics the following characteristics are, in my opinion, relevant: either a comtháng geographical origin, or descent from a small number of common ancestors; a comtháng language, not necessarily peculiar khổng lồ the group; a common literature peculiar khổng lồ the group; a common religion different from that of neighbouring groups or from the general community surrounding it; being a minority or being an oppressed or dominant group within a larger community.
Ngoài nhị Đặc điểm cơ bản này, theo tôi, những Đặc điểm tiếp sau đây có liên quan: tất cả xuất phát địa lý chung, hoặc tất cả bắt đầu trường đoản cú một vài ít tiên tổ chung; một ngôn ngữ phổ cập, ko độc nhất thiết là đặc điểm của nhóm; một vnạp năng lượng bạn dạng thông thường quan trọng đặc biệt đối với nhóm; một tôn giáo đa dạng không giống cùng với tôn giáo của các đội nhẵn giềng hoặc tự cộng đồng chung bao phủ nó; là một trong tphát âm số hoặc là 1 đội bị áp bức hoặc chiếm phần ưu cầm trong một cộng đồng to hơn.
Likewise, a fire that is ruled lớn be "electrical" in origin, does not necessarily mean that any injuries or deaths are due to lớn electrical burns.
Tương từ bỏ những điều đó, một vụ cháy nổ được coi là bởi chập "điện", ko tuyệt nhất thiết tức là ngẫu nhiên thương tích hoặc tử vong là do rộp điện.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *