Nếu nhiều người đang không rõ sự khác biệt về ý nghĩa sâu sắc của nhì câu trên cũng tương tự biện pháp áp dụng cấu tạo Either…Or với Neither…Nor thì hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Neither nor nghĩa là gì


A. Either…Or

Either…or Có nghĩa là hoặc…hoặc, được dùng làm khẳng định kĩ năng rất có thể xảy ra cùng với một trong hai đối tượng được nhắc đến, hiểu dễ dàng là hoặc cái này hoặc loại kia.

Either A or B+ V(phân tách theo B)…

(A cùng B rất có thể là đại tự, danh tự, tính tự, mệnh đề. Trường hòa hợp A cùng B là mệnh đề đã không tồn tại V theo sau)

Vị trí: Either…or hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc thân câu.

Ví dụ:

Either I or Hung will pass the exam next week with the highest score.

⟹ Tôi hoặc Hùng vẫn qua bài xích chất vấn tuần cho tới cùng với điểm số tối đa.


*

Either I or Hung will pass the exam next week with the highest scores.


Either I or you will go khổng lồ the Smith’s house khổng lồ join the buổi tiệc ngọt.

⟹ Hoặc tôi hoặc các bạn sẽ cho đơn vị Smith nhằm tsay đắm gia bữa tiệc.

He eats either bread or noodles for breakfast.


⟹ Anh ấy thường xuyên bữa sớm bởi bánh mỳ hoặc mì.

He must be either mad or drunk.

⟹ Anh ấy có lẽ hay là bị điên hay là bị say rượu.

Either you go out of my house or I will Call the police.


⟹ Hoặc là bạn thoát khỏi bên tôi hay là tôi vẫn call công an.

B. Neither…Nor

Neither…nor Tức là không…cũng không, được dùng làm phủ định mặt khác cả nhị đối tượng người sử dụng được nhắc tới.

Neither A nor B + V(phân tách theo B)…

(A cùng B hoàn toàn có thể là đại từ, danh từ bỏ, tính trường đoản cú, mệnh đề. Trường thích hợp A và B là mệnh đề đang không tồn tại V theo sau)

Vị trí: Neither…nor có thể đứng ở đầu câu hoặc thân câu.

Ví dụ:

Neither I nor my best friends go to lớn school yesterday.

⟹ Cả tôi cùng những người dân đồng bọn của tớ phần đông dường như không đến lớp ngày ngày qua.


*

Neither I nor my best friends didn’t go lớn school yesterday.


I drink neither milk nor tea.

⟹ Tôi không uống sữa cũng giống như ko uống tthẩm tra.

They were neither sad nor disappointed with their exam results.

Xem thêm: Go Down As/In Something - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

⟹ Họ không bi ai cũng không bế tắc với kết quả kì thi.

Neither they invited me khổng lồ the các buổi tiệc nhỏ norI want lớn go there.

⟹ Họ ko mời tôi cho dự buổi tiệc nhưng tôi cũng không thích đến đó.

Câu hòn đảo ngữ cùng với Neither, Nor

Neither/Nor + Trợ đụng từ bỏ + S

Neither + Trợ rượu cồn trường đoản cú + S + V1 + nor + V2

Ví dụ:

Kim didn’t go lớn work. Neither did his sister.

⟹ Kyên đang không bắt buộc đi làm việc. Chị gái anh ấy cũng không.

Neither did she clean the house nor fold the clothes.

⟹ Cô ấy ko lau bên cũng ko vội vàng xống áo.

C. Một số lưu ý Lúc áp dụng Either…or và Neither…nor

1. khi phân tách cồn tự với Either…or với Neither…nor thì động tự được phân chia theo công ty ngữ thứ hai (công ty ngữ che khuất or hoặc nor).

Ví dụ:

Either Jun or his children like playing football.

Neither my cats nor my dog is blachồng.

2. Chuyển thay đổi thân Either…or với Neither…nor

Neither…nor = Not either…or

Ví dụ:

Minch likes neither yellow hat nor red one. Finally, he likes this.

⟹ Minch doesn’t lượt thích either yellow hat or red one. Finally, he likes this.

Ngoài cấu tạo trên, ta có thể cần sử dụng kết cấu and…not…either

Ví dụ:

Neither Kien or Tnhì passed the exam last year.

⟹ Kien didn’t pass the exam last year & Tnhì did not, either.

3. Khi Either hoặc Neither đứng một mình

Trường hòa hợp này, Either sẽ sở hữu nghĩa là 1 trong trong những đối tượng được nhắc đến, còn Neither sở hữu tức là không đối tượng người dùng nào.

Either với Neither sẽ tiến hành đặt đầu câu, trước chủ ngữ cùng rượu cồn trường đoản cú sau chủ ngữ sẽ được phân chia số không nhiều.

Ví dụ:

Either person in this class is under 15.

⟹ Một trong số những người dân vào lớp này là bên dưới 15 tuổi.

Neither teacher goes to lớn school on Saturday.

⟹ Không cô giáo nào cho ngôi trường vào thứ 7.

các bài tập luyện vận dụng

In this game, you _______ win _______ thất bại. It depends on you. _______ Tuan _______ Tu will help you with your homework. They are both busy at the moment. This is my offer. You _______ take it _______ leave sầu it. When I go to the restaurant, I eat _______ meat _______ roast chicken. These are my favorite meals. His mother believed _______ his son _______ his friend. She thought that both were lying. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my problems all alone. _______ Hoa _______ Hue will write the report. Just ask one of them. _______ you return the money you had stolen _______ I’ll Gọi the police. My mum can _______ read _______ write. She is illiterate. You can use _______ this computer _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp Án

Either …or Neither … nor Either … or Either … or Neither … nor Neither … nor Either … or Either … or Neither … nor Neither … nor

Trên đây là tổng thể kiến thức và kỹ năng về Either…or và Neither…nor. Thật thuận lợi dể nắm bắt với vận dụng đúng không nào! Hy vọng nội dung bài viết thực thụ có lợi dành riêng cho chính mình nhằm nâng cao rộng về vốn ngữ pháp Tiếng Anh.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *