Nội dung bài viết:

Biên bạn dạng so sánh nợ công giờ đồng hồ Anh mới nhấtFAQ Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán

Công nợ tiếng Anh là gì? Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù phổ biến tìm hiểu thêm video và bài viết tiếp sau đây nhé!

=>> Link Tải Sác Từ Vựng 2021


Công nợ được coi là nghiệp vụ kế tân oán doanh nghiệp lớn, mặc dù nhiên nợ công tiếng Anh là gì vẫn còn là vướng mắc của không ít tín đồ. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi để giúp Quý vị lời giải vướng mắc này tốt nhất.

Bạn đang xem: Nợ phải thu tiếng anh là gì

Video Hướng Dẫn Từ Vựng

Công nợ là gì?

Công nợ là một trong những hoặc các số tiền nợ gây ra vào kỳ tkhô cứng toán của cá nhân, công ty lớn với được đưa sang kỳ tkhô cứng toán thù sau, nợ công được phân loại thành hai loại chủ yếu là: Công nợ bắt buộc thu cùng công nợ yêu cầu trả.

– Công nợ nên thu: bao gồm chi phí cung cấp sản phẩm, hàng hóa, cung ứng hình thức đến quý khách hàng tuy nhiên không thu được tiền tốt khoản chi tiêu tài bao gồm.

*

– Công nợ buộc phải trả: bao hàm những khoản chi phí đề nghị trả mang lại công ty cung cấp trang bị tư, hiện tượng, khí cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, hình thức,… cơ mà doanh nghiệp lớn không thanh khô tân oán.

Kế toán doanh nghiệp Lúc triển khai chốt công nợ yêu cầu xem xét một vài điểm như:

– Hạch toán cụ thể những đối tượng người dùng, những lần phát sinh, theo dõi và quan sát và đôn đốc người sử dụng.

– Các bệnh từ tương quan mang đến nợ công đề xuất lưu trữ cẩn trọng.

– Đối cùng với những khoản bao gồm khoản nợ cao, nợ hết hạn lâu, các ngôi trường phù hợp nằm xung quanh khả năng up date bắt buộc thông tin với các cao cấp hơn

Công nợ giờ đồng hồ Anh là gì?

Công nợ giờ đồng hồ Anh là: Debt is one or more debts arising in the payment period of individuals, enterprises và transferred to the following payment period.

Xem thêm: Deputy Director Là Gì - Phân Biệt Vice Và Deputy

Dường như một trong những ban bố nhằm giải đáp nợ công giờ Anh là gì bao gồm nghĩa nlỗi sau: Liabilities are classified inkhổng lồ two main categories: Receivable và payable.

– Receivables: including proceeds from selling products, goods or providing services to lớn customers but not yet collected money or financial investments.

– Liabilities: including amounts payable lớn suppliers of materials, tools, tools, raw materials, goods, services, … that the enterprise has not yet paid.

Business accountants when performing debt closing should note a few points such as:

– Detailed accounting of objects, arising times, & follow up & urge customers.

– Documents related lớn debt need to be carefully archived.

– For high debt, long overdue debt, cases beyond the ability khổng lồ be handled need khổng lồ notify higher levels.

Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí đề xuất trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: tạo ra cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Chechồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu desgin cơ bản dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản giữ đụng với đầu tư ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả hóng kết chuyển

20. Deferred revenue: Người sở hữu trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên ổn giá chỉ gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nuốm định

37. General and administrative sầu expenses: giá cả cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments & tools: Công cố, phương pháp trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Ngulặng giá gia sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển

48. Itemize: Mlàm việc đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Ngulặng giá gia sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ cần trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chính lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định với chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners’ equity: Nguồn vốn công ty sở hữu

71. Payables to employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản buộc phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu cung cấp hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký kết cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ bệnh khoán nthêm hạn

92. Stockholders’ equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes & other payables to lớn the State budget—- Thuế và các khoản yêu cầu nộp nhà nước

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *