Bác sĩ khoa nội tiếng Anh là internist bao gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Nội khoa là phân ngành trong y khoa tương quan tới sự việc ngnạp năng lượng ngừa, chẩn đân oán cùng khám chữa những bệnh tình của phòng ban bên trong khung hình, nhất là sinh sống tín đồ béo.

Bạn đang xem: Nội khoa tiếng anh là gì

Đang xem: Bệnh nội y khoa giờ anh là gì

Bác sĩ y khoa nội giờ Anh là internist tất cả phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác sĩ nội y khoa là người có kiến thức và kỹ năng chuyên ngànhvề khám chữa các bệnhliên quan mang lại những phần tử bên trong cơ thể. Nội khoa cũng là 1 trong những phânngành vào ykhoa.

Bác sĩ khoa nội cần có kĩ năng trong câu hỏi cai quản những người bị bệnh có quá trình bệnh không rõ ràng hoặc các dịch đồng thời.

Bác sĩ khoa nội âu yếm với điều trị bệnh nhân nhập viện và có thể đóng một sứ mệnh chính vào đào tạo với nghiên cứu và phân tích.

Các tự vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến chưng sĩ khoa nội.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: Bệnh viện tâm thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: Nam khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Phụ khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học tập.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học tập.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung tlỗi học.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tyên ổn.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa hấp thụ.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chuyên ổn khoa gây thích.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chulặng khoa domain authority liễu.

Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội ngày tiết.

Xem thêm: Kaizen Là Gì - Những Lợi Ích Từ Việc Áp Dụng Kaizen

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa huyết học tập.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần khiếp.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần gớm.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật tạo nên hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa gặp chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ tyên ổn mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ da liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: Bác sĩ nội ngày tiết.

Bài viết chưng sĩ nội khoa giờ đồng hồ Anh là gì được tổng đúng theo bởi vì giáoviên trung trọng tâm giờ Anh thdcanadomain authority.com.vn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *