2 Thông dụng2.1 Phó từ2.2 Liên từ2.3 Cấu trúc từ3 Chuim ngành3.1 Toán thù & tin3.2 Kỹ thuật chung4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /nau/

Thông dụng

Phó từ

Bây giờ, từ bây giờ, bây giờ, hiện thời, ngày nayjust (even, but) nowđúng khi này; vừa new ngừng, ngay lập tức vừa rồi Ngay bây giờ, ngay tức tương khắc, lập tứcbởi vì it now!hãy làm mẫu kia ngay lập tức tức khắc!now or neverngay lập tức hiện giờ hoặc ko khi nào hết Lúc ấy, cơ hội đó, hiện giờ (trong lúc kể chuyện)he was now crossing the mountainhiện nay anh ta đang dần quá qua núi Trong chứng trạng kia, vào hoàn cảnh ấy, trong tình nỗ lực ấy Nay, mà lại, vậy thì (ngơi nghỉ đầu câu)now it was so dark that nightcơ mà đêm hôm đó ttránh tối lắm Hả, hãy... cơ mà, nào; ráng nào, này, hửnow listen khổng lồ me!này hãy nghe tôi mà!come now!này!, này!now then, what are you doing?cậu vẫn làm gì gắng hử?no nonsense nowthôi chớ nói bậy nào!

Liên từ

Bởi bác, xét vì, bởi rằngnow (that) the weather is warmer, you can go outvày thời tiết đã ấm hơn, anh rất có thể ra đi

Cấu trúc từ bỏ

now..., now...khi thì..., Khi thì..... they are now lazy , now hard-workingcơ hội thì bọn họ lười, cơ hội thì họ lại làm việc lành mạnh và tích cực now và then/ now & again thỉnh phảng phất now for sth/sb tiếng thì cho tới lượtnow for market informationtiếng thì tới báo cáo về thị trường

Chulặng ngành

Toán thù & tin

hiện giờ, hiện naybefore now trước đây;till now, up to now từ bỏ trước tới nay, cho tới hiện nay nay;just now vừa mới

Kỹ thuật phổ biến

hiện nay hiện hành ngày nay hiện thời

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

adverbany more , at once , at the moment , at this moment , at this time , away , directly , first off , forthwith , here and now , immediately , in a minute , in a moment , in nothing flat , instanter , instantly , just now , like now , momentarily , nowadays , on the double * , pdq , promptly , pronto * , right away , right now , soon , straightaway , these days , this day , today , actually , currently , instant , right off , straight off , sometimes , at present , in our time , modern , present , pronkhổng lồ adjectivecontemporary , current , existent , existing , new , present-day nounnowadays , present , today

Từ trái nghĩa

adverbfuture , later , past
Kỹ thuật tầm thường, Tsi mê khảo bình thường, Thông dụng, Toán thù & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ đồng hồ anh,
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *