There was a knock at the door. Now Jan knew her mother had promised to lớn come by, so she assumed it was her.

Bạn đang xem: For now là gì và cấu trúc cụm từ for now trong câu tiếng anh

Đang xem: Nghĩa của trường đoản cú now, từ bỏ now là gì? (trường đoản cú điển anh

We sometimes use now to lớn make a comm& or order stronger. We use it before or after imperative sầu clauses: … We use now most commonly as an adverb of time. It means ‘at the present time’, ‘at this moment’ or ‘very soon’. We usually put now with this meaning in kết thúc position: … We use now in speaking lớn signal something new, particularly when giving instructions or introducing a new idea or topic. We often use it with other similar markers such as right or OK: … We sometimes use now to lớn make a comm& or order stronger.

Xem thêm: " Go Back And Forth Là Gì ? Cấu Trúc Back And Forth Trong Tiếng Anh

We use it before or after imperative sầu clauses: … We use now most commonly as an adverb of time. It means ‘at the present time’, ‘at this moment’ or ‘very soon’. We usually put now with this meaning in kết thúc position: … We use now in speaking khổng lồ signal something new, particularly when giving instructions or introducing a new idea or topic. We often use it with other similar markers such as right or OK: … From now on (= Starting at this moment và continuing in the future), the front door will be locked at midnight.

Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của những biên tập viên mongkiemthe.coms.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.coms.com University Press giỏi của các bên cấp giấy phép.

*

the act of making information or stories available khổng lồ people in a printed or electronic form

Về vấn đề này

*

*

*

Thêm đặc tính có lợi của mister-bản đồ.com mongkiemthe.com vào trang mạng của người tiêu dùng áp dụng phầm mềm form search tìm miễn giá thành của Cửa Hàng chúng tôi.

Tìm tìm áp dụng từ điển của Shop chúng tôi ngay từ bây giờ và chắc chắn là rằng các bạn ko lúc nào trôi mất từ một đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.coms.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *