To unzip the .img file that you are going to download, use the 7-Zip utility, tải về it on our website from these links.

Bạn đang xem: Macadmins software

7-Zip 32 bit

7-Zip 64 bit

Once unzipped, run cài đặt.exe khổng lồ install.

Xem thêm: Cao Vỹ Quang Bao Nhiêu Tuổi, Cao Vỹ Quang Đã Sớm Kết Hôn, Có Con*
English (US)

Last Downloads

*
VideoLAN VLC 64-bit
*
Drivers USB 3.0 Windows 7
*
CCleaner
*
BlueFish
*
Word 2013
*
Adaware Free Antivirus+
*
TOra
*
Visual C++ 2022 Redistributable Package
*
AVG Antivirus Free
*
Joomla 4

*
Microsoft Office 2010 Professional ...


*
Windows 8.1 Pro 64-bit không tính tiền downloa ...


Windows 11, a new Windows experience

MSG comm&, usage, parameters và examples

Microsoft Office 2019 download

CHKDSK command, usage, parameters and examples

CD command, usage, parameters and examples


We use cookies lớn ensure that we give sầu you the best experience on our trang web & khổng lồ ensure we show advertising that is relevant lớn you. Cliông xã on "Accept cookies" to continue browsing our trang web. For more information clichồng on the button - More information -

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *