Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ mongkiemthe.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Or là gì

used lớn show that a word or phrase means the same as, or explains, limits, or corrects, another word or phrase:
Or is a conjunction that connects two or more possibilities or alternatives. It connects words, phrases và clauses which are the same grammatical type: …
used khổng lồ describe something on a coat of arms (= a special shield or shield-shaped pattern that is the sign of a family, university, or city) that is gold or yellow:
used lớn show that a word or phrase means the same as, or explains or corrects, another word or phrase:
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

Xem thêm: Hoàn Toàn Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? Cháy Không Hoàn Toàn Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *