Tổ chức (giờ Anh: Organization) thường được phát âm như thể tập hòa hợp của không ít người cùng thao tác làm việc bởi những mục đích chung trong hình dáng cơ cấu bất biến.

Bạn đang xem: Organization là gìTổ chức

Khái niệm

Tổ chức trong giờ Anh được hotline làOrganization.

Tổ chức thường được gọi như là tập hợp của nhiều người cùng làm việc vì những mục đích thông thường trong hình thái cơ cấu ổn định.

Đặc trưng

Các tổ chức Mặc dù rất sự khác biệt về lí bởi sống thọ và phương thức hoạt động nhưng đều mang những đặc trưng cơ bản với tư cách là một loại hình tổ chức. Đó là:

Mọi tổ chức đều sở hữu tính mục đích rất rõ ràng. Khác với các cá nhân, cộng đồng xuất xắc xã hội, tổ chức hiếm Khi có vào mình mục đích tự thân mà là tổ chức được các chủ thể nhất định mang lại như công cụ để thực hiện những mục đích nhất định. Đây chính là yếu tố cơ bản nhất của bất kì tổ chức nào.

Mọi tổ chức đều là những tổ chức gồm nhiều người làm việc vì mục tiêu bình thường vào cơ cấu tổ chức ổn định. Lúc đứng vào một tổ chức, chúng ta đã cam kết hành động cùng với những người khác vì mục tiêu chung chứ không phải chỉ hướng tới mục tiêu riêng của mình.

Mọi tổ chức đều chia sẻ mục tiêu lớn - cung cấp sản vật và dịch vụ có quý hiếm đối với người tiêu dùng. Ý thức rõ ràng về mục tiêu gắn liền với "các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng" và "viên mãn khách hàng" là nguồn gốc quan trọng của quyền lực và lợi thế đối với một tổ chức.

Mọi tổ chức đều là tổ chức mở. Tổ chức tương tác với môi trường trong thao tác liên tục thu hút các nguồn lực đầu vào để chuyển đổi thành đầu ra là các mặt hàng và dịch vụ cung cấp đến người mua.Cuối cùng, mọi tổ chức đều được quản lí. Hình hình họa của các nhà quản lí luôn gắn liền với những tổ chức nhất định.

Ví dụ: tổng thống đứng đầu nhà nước, thủ tướng đứng đầu chính phủ, hiệu trưởng đứng đầu trường học, giám đốc đứng đầu bệnh viện, tổng giám đốc đứng đầu tổng công ty, tổ trưởng đứng đầu nhóm làm việc...

Phân loại

Có rất nhiều quanđiểm khác nhau trong phân loại các tổchức và sauđây là một sốcách phân loại cơbản.

- Tổ chức công và tổ chức tư

Theo những cách tiếp cận sự so sánh, khái niệm về tổ chức công và tổ chức tư rất đa dạng.

+ Theo chế độ sở hữu

Tổ chức công là tổ chức thuộc quyền sở hữu của Nhà nước hoặc không có chủ sở hữu. Đó chính là các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các trường học và bệnh viện công, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, nghề nghiệp...

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Điện Thoại Cố Định Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Điện Thoại Cố Định Trong Tiếng Anh

Tổ chức tư là tổ chức thuộc sở hữu tư nhân (của một tuyệt một nhóm người). Đó có thể là các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, trang trại, hộ kinh doanh cá thể, hộ nông dân, trường học tư, bệnh viện tư...

+ Theo mặt hàng, dịch vụ mà tổ chức tạo ra

Tổ chức công là tổ chức làm nên các sản vật, dịch vụ công - những Sản phẩm, dịch vụ mà người sử dụng không phải cạnh tranh con và loại trừ nhau để có quyền sử dụng.

Tổ chức tư là tổ chức mang đến các sản vật và dịch vụ tư.

- Tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận

Theo mục tiêu cơ bản, các tổ chức được phân ra thành tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận.

Tổ chức vì lợi nhuận là tổ chức lâu dài chủ yếu vì mục tiêu lợi nhuận.

Yếu tố được quan tâm nhất ở các tổ chức này là bao nhiêu lợi nhuận được tạo ra từ các khoản đầu tư và ích lợi của các chủ sở hữu được thỏa mãn như thế nào. Đó chính là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sale cá thể...

Tổ chức phi lợi nhuận là tổ chức trường tồn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Đó là các cơ quan liêu nhà nước, các tổ chức công ích, các tổ chức chính trị, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện, các viện bảo tàng... Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức này không phải là lợi nhuận.

- Tổ chức chính thức và tổ chức phi chính thức

Theo tính chất của các mối quan hệ, các tổ chức được phân chia làm tổ chức chuẩn xác và tổ chức phi chuẩn xác.

Tổ chức chính thức thường được hiểu với một số đặc trưng cơ bản.

Thứ nhất, là tổ chức mà trong đó mọi thành viên của nó đều được xác định một cách rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm.

Thứ nhì, là tổ chức mà cơ cấu có thể được hiển thị thông qua một sơ đồ cơ cấu với các mối liên hệ rõ ràng.

Thứ bố, là tổ chức có thể cung cấp những phẩm vật và dịch vụ cụ thể cho người tiêu dùng của mình trong khuôn khổ pháp luật.

Ví dụ điển hình về các tổ chức chuẩn xác có thể kể đến các doanh nghiệp, các cơ quan liêu nhà nước, các trường học, bệnh viện, các tổ chức xã hội và đoàn thể, các tổ chức tôn giáo...

Tổ chức phi chính thức không có những đặc trưng kể trên. Điển hình của tổ chức phi chuẩn xác có thể kể đến những nhóm được hình thành thông qua các mối quan tiền hệ cá nhân, mãi mãi vào tổ chức chuẩn xác vày cùng phổ biến nguyện vọng, sở thích, quan lại điểm, tư tưởng...

(Tài liệu tsi mê khảo: Tổchức và quản lí tổchức, Trung vai trung phong đào tạo tự xa, ĐH Kinch tế Quốc dân)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *