Từ nhiều loại trong giờ Anh là một trong những phần cấu thành buộc phải những câu. Mỗi trường đoản cú, trong một câu, là một từ loại (Danh tự, hễ từ bỏ, tính từ…). Dưới đây là xin reviews qua với các bạn các Từ loại chủ yếu trong tiếng Anh

Từ loại Giải mê say Ví dụ
Noun (danh từ) A person, place, thing, chất lượng or act

(chỉ tín đồ, vị trí, đồ dùng, unique hay là một hành động…)

student, park, chair, kindness
Verb (cồn từ) An action or existence word go, run, be, drink, study, feel
Adjective (tính từ) A word that describes a noun

(tự bửa nghĩa đến danh từ)

a happy person a sunny day
Adverb (trạng từ) A word that describes a verb, adjective sầu, or adverb

(Bổ nghĩa cho động tự, tính trường đoản cú cùng một trạng từ bỏ khác)

He drives carefully. She speaks English well.

Bạn đang xem: Part of speech là gì

Conjunction (liên từ) A word that joins words, phrases, or clauses


(Dùng nhằm links những từ, những các tự hoặc các mệnh đề)

John and Mary

tea or coffee

I like you but I cannot go out with you.

Preposition (giới từ) A word that describes a relationship between a noun & a noun, verb, or adverb

(Mô tả mỗi contact giữa một danh từ bỏ với một danh từ bỏ, một cồn tự hay như là 1 trạng trường đoản cú.)

in, on, at, inkhổng lồ, beside, above sầu, below, with
Interjection (thán từ) A word that describes a sudden utterance

(Mô tả một phân phát ngôn bất ngờ)

Oh! Ah!
Pronoun (đại từ) A word that replaces a noun or noun phrase (Từ sửa chữa một danh trường đoản cú hoặc một cụm danh từ.) I admire Lili. She is an intelligent woman.

Xem thêm: First And Foremost Là Gì Và Cấu Trúc First And Foremost Trong Tiếng Anh

Where is John? He is at the clinic.


0

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your gmail address will not be published.

Comment

Name

E-Mail

Website

Δ


This site uses Akismet khổng lồ reduce spam. Learn how your phản hồi data is processed.


Nên đọc
Cthua
Bài Học Hot
Advertisement
*

Cách Sử Dụng Các Giới Từ Tiếng Anh


September 21, 2015
*

Grammar Series 6: Agreement


September 27, 2012

Verb + ing hay To + verb ? – Các rượu cồn trường đoản cú theo sau là Gerund và Infinitive


December 3, 2013

3 Cách Sửa Lỗi Ngữ Pháp Nhanh


January 23, 2014
Bachồng to lớn top button
Cthảm bại
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *