Từ nhiều loại trong giờ đồng hồ Anh là 1 phần cấu thành buộc phải các câu. Mỗi từ bỏ, trong một câu, là một trong những từ bỏ nhiều loại (Danh từ, rượu cồn từ bỏ, tính từ…). Dưới đó là xin reviews qua cùng với các bạn những Từ một số loại chính trong tiếng Anh

Từ nhiều loại Giải phù hợp ví dụ như
Noun (danh từ) A person, place, thing, unique or act

(chỉ fan, địa điểm, đồ, unique hay là 1 hành động…)

student, park, chair, kindness
Verb (hễ từ) An action or existence word go, run, be, drink, study, feel
Adjective (tính từ) A word that describes a noun

(từ bỏ ngã nghĩa cho danh từ)

a happy person a sunny day
Adverb (trạng từ) A word that describes a verb, adjective sầu, or adverb

(Bổ nghĩa đến đụng từ bỏ, tính từ bỏ và một trạng trường đoản cú khác)

He drives carefully. She speaks English well.Quý Khách đã xem: Parts of speech là gì

Conjunction (liên từ) A word that joins words, phrases, or clauses

(Dùng để links những trường đoản cú, những nhiều tự hoặc các mệnh đề)

John and Mary

tea or coffee

I like you but I cannot go out with you.

Bạn đang xem: Parts of speech là gì

Preposition (giới từ) A word that describes a relationship between a noun & a noun, verb, or adverb

(Mô tả mỗi tương tác giữa một danh từ với cùng một danh từ bỏ, một cồn từ hay là 1 trạng tự.)

in, on, at, into lớn, beside, above, below, with
Interjection (thán từ) A word that describes a sudden utterance

Where is John? He is at the clinic.

Xem thêm:

0 4,072 Đọc trong một phút ít Facebook Twitter Chia sẻ qua gmail In

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your tin nhắn address will not be published.

Comment

Name

Thư điện tử

Website

This site uses Akismet to lớn reduce spam. Learn how your bình luận data is processed.

Nên đọc Cthất bại Bài Học HotAdvertisement
*

Grammar Series 1: Sentence Structure

September 16, 2012
*

Grammar Series 7: Modifiers

September 29, 2012

kích hoạt Verbs

May 17, 2013

Mệnh Đề Trạng Từ – Adverb Clauses

June 30, 2013 Facebook Twitter WhatsApp Telegram Back lớn top button Close Search for:
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *