*

Bạn đang xem: Phân bổ tiếng anh là gì


Về mongkiemthe.comCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học viên

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Dành Cho Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Tiếng Anh Là Gì


Các thuật ngữ giờ anh trong kế toán tài chính

Đây là phần đa từ bỏ tiếng anh chăm ngành kế toán thù tài bao gồm đặc biệt.

Sinh viên kế toán thù cần phải biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một trong những thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi8. Capital expenditure: Ngân sách chi tiêu đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phân phát hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần14. Carriage: túi tiền vận chuyển15. Carriage inwards: Ngân sách chi tiêu chuyển động hàng hóa mua16. Carriage outwards: giá cả chuyển động sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: giá thành bảo tồn sản phẩm giữ khoCash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặtđôi mươi. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu giữ giao dịch chuyển tiền mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (chi phiếú)23. Clock cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản tkhô nóng toán27. Company accounts: Kế toán thù công ty28. Company Act 1985: Luật đơn vị năm 198529. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các qui định kế toán31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng32. Consistency: Nguyên ổn tắc độc nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: giá thành chế biến36. Cost accumulation: Sự tập đúng theo đưa ra phí37. Cost application: Sự phân bổ chi phí38. Cost concept: Nguyên tắc giá chi phí lịch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành40. Cost of goods sold: Ngulặng giá hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần chiết khấu có tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu lại động48. Curent liabilities: Nợ nđính hạn49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp bớt dần61. Straight-line method: Phương thơm pháp đường thẳng62. Direct costs: Ngân sách trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên member Hội đồng quản trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu cung cấp hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng phân tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu thiết lập hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ bỏ chối71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia tài gắng định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các bề ngoài cây bút tân oán kép74. Dual aspect concept: Nguim tắc tác động kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: Ngân sách trả trước80. Factory overhead expenses: Ngân sách chi tiêu thống trị phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần điện thoại tư vấn thiết bị nhất85. Fixed assets: Tài sản cố gắng định86. Fixed capital: Vốn cố định87. Fixed expenses: Định tầm giá / Ngân sách cụ định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Ngulặng tắc vận động thọ dài91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá tổn phí kế hoạch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng chữ T98. Impersonal accounts: Tài khoản mức giá tkhô nóng toán99. Imprest systems: Chế độ lâm thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: Chi phí con gián tiếp103. Installation cost: giá thành lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued cốt truyện capital: Vốn CP phân phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán ngân sách tiếp tế theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: Bút ít toán thù nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Cửa Hàng chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô cứng toán thù bởi tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng thanh toán118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn119. Loss: Lỗ1đôi mươi. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Pmùi hương pháp tiếng máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá chỉ vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán bán126. Matching expenses against revenue: Khế hợp ngân sách cùng với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên ổn thứ liệu129. Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bởi tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes lớn accounts: Ghi chụ của báo cáo quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây viết toán bắt đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi tức đầu tư vào hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo nên từ nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ ngân sách cai quản phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí quản lý phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết CP vượt mức148. Paid-up capital: Vốn đã góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Pmùi hương pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh hao toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn vật chất156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân chia chi phí định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần khuyến mãi bao gồm tích lũy161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi ko tích lũy162. Preliminary expenses: Ngân sách chi tiêu khởi lập163. Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước164. Private company: Shop chúng tôi bốn nhân165. Profitability: Khả năng sinh lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo quy trình tiến độ công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: túi tiền sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit and loss account: Tài khoản công dụng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *