Nếu các bạn thao tác trong môi trường xung quanh mua bán thế giới thì có lẽ rằng rất hay đề xuất tra cứu vãn từ điển giờ anh tmùi hương mại. Hãy tham khảo bài viết sau đây để bổ sung cập nhật vốn trường đoản cú về tên gọi những ban ngành bộ phận vào cửa hàng.

*

Board of Director : Hội đồng Quản trị

Board Chairman : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Director : Giám đốc

Deputy/Vice Director <‘depjuti>/ : Phó Giám

CEO = Chief of Executive Operator/Officer /<‘ɔfisə> : Tổng Giám đốc điều hành

Head of Department/ Division / : Trưởng Phòng, Trưởng Bộ phận

Team Leader : Trưởng Nhóm

Officer/Staff <‘ɔfisə>/ : Cán cỗ, Nhân viên

Department (Dep’t) : Phòng

Marketing Dep’t <‘ma:kitiη di’p> : Phòng Marketing, chống Tiếp thị

Sales Dep’t : Phòng Kinh doanh, Phòng cung cấp hàng

Pulic Relations Dep’t <‘pju:lis ri’lei∫n di’p>: Phòng Quan hệ công chúng

Administration Dep’t <əd,minis’trei∫n di’p> : Phòng Hành chính

Human Resource Dep’t <‘hju:mən ri’sɔ:s di’p> : Phòng Nhân sự

Training Dep’t <‘treiniη di’p> : Phòng Đào tạo

Accounting Dep’t <ə’kauntiη di’p> : Phòng Kế toán

Treasury Dep’t <‘treʒəri di’p> : Phòng Ngân quỹ

International Relations Dep’t <,intə’næ∫ənl ri’lei∫n di’p> : Phòng Quan hệ Quốc tế

Local Payment Dep’t <‘loukəl ‘peimənt di’p> : Phòng Thanh hao toán thù trong nước

International Payment Dep’t <<,intə’næ∫ənl ‘peimənt di’p> : Phòng Tkhô giòn toán Quốc tế

Information Technology Dep’t (IT Dep’t) <,infə’mei∫n tek’nɔlədʒi di’p> : Phòng Công nghệ thông tin

Customer Service Dep’t <‘kʌstəmə ‘sə:vis di’p> : Phòng Chăm sóc Khách hàng

Audit Dep’t <‘ɔ:dit di’p> : Phòng Kiểm toán

Product Development Dep’t <‘prɔdəkt di’veləpmənt di’p> : Phòng Nghiên cứu vớt với trở nên tân tiến Sản phẩm.

Trong các phần tiếp sau của cuốn tu dien tieng anh thương thơm mai sẽ cung cấp thêm vào cho các bạn các trường từ vựng thú vị khác. Chúc các bạn học tập giờ anh náo nức và thành công xuất sắc trong cuộc sống!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *