Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Piling up là gì

The consequence of this is the pile-up observed at the high wavenumber kết thúc of the spectrum, and ultimately a breakdown in the computation.
Although it is unclear why this might be the case, we expect that it is related lớn the accumulation or pile-up of stressors that often occurs in disadvantaged communities.
This pile-up of stocks is creating great anxiety amuốn many of my constituents and in the dairy industry.
It is sometimes well-nigh impossible to lớn identify the culprit or culprits when there is a pile-up on the road.
There is great national concern every time there is a ghastly vehicle pile-up causing death và serious injury lớn many.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả ý kiến của những chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press xuất xắc của các nhà cấp giấy phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


Xem thêm: " Add Up Là Gì ? Nghĩa Của Từ Add Up Trong Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *