Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ mongkiemthe.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Possible là gì

Percentages shown indicate the proportion of all possible quartets that fall in each region of the triangle.
The type determines the possible modes, and both determine which operations are applicable khổng lồ this object, and both were indicated by the object"s inhỏ.
We should discuss the possible interpretation và the equipment that could chạy thử biogeniđô thị of such sulphur compounds.
However, there has been recent progress in this field, và such a definition may become possible in the near future.
Therefore, a knowledge as accurate as possible of the radiative sầu transfer inside disks is a prerequisite for their modelling.
Possible reinfections & associated booster effects may also lead khổng lồ higher titres in older animals.
We continue to investigate possible methods for diapers lớn pierce through the convective stagnant lid & extrude onto the surface.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tuyệt của những bên cấp phép.
*

*

Xem thêm: Công Ty Cổ Phẩn Tiếng Anh Là Gì? Jsc (2021) ✔️ Cẩm Nang Công Ty Cổ Phần Tiếng Anh Là Gì

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *