Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Preparing là gì

The attentiveness of the nurse & the nourishment she prepares is for the sake of a sick person, a patient.
Nonetheless, it appears that moral orthodoxy, as defined by what the public is prepared lớn accept, is on the side of the animal experimentalists.
Instead, let us redouble our efforts và be prepared to lớn sail this new, complex, perverse, destructive sầu, fascinating, cherished river whose name is still pediatric cardiology!
The stems were prepared as described above, và infested with prey as for the mixed prey mật độ trùng lặp từ khóa treatment (iv) previously described.
The miners were prepared khổng lồ resort, if not lớn violence, then to acts of civil disobedience and incursions onlớn contested l&.
Unless the architectural profession và schools of architecture are prepared khổng lồ look outwards, our standing in retìm kiếm could slip ever lower.
The landlord once suggested that a relative sầu of his would be prepared to lớn swap property with the tenants.
Farmers were prepared to lớn accept some late blight in tubers if other characteristics were favourable.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả quan điểm của những biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tuyệt của những nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Tạ Đình Phong Cao Bao Nhiêu, Chiều Cao Thật Sự Của Các Sao Gây Bất Ngờ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *