Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ mongkiemthe.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Public company là gì

These are very unreal considerations for the type of large public company that we are now considering.
We have had a rather devastating experience of the control of this organisation by a public company.
I think the chairman of a board of a public company would be expected khổng lồ have sầu that sort of information by hyên ổn.
As we know, that is one of the most vicious things that can happen in the conduct of a public company.
I never heard that wish expressed by anyone, even though we must have sầu had some of the largest annual general meetings of any public company.
The only persons debarred are represented by the public company in the position of a railway company.
In 1969, one report was submitted in respect of a public company and 30 in respect of private companies.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press hay của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Kích Thước Bàn Trà Bao Nhiêu Là Đúng Tiêu Chuẩn? ? Kích Thước Bàn Trà Bao Nhiêu Là Đúng Tiêu Chuẩn

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *