Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Realise là gì

*
*
*

realize
*

realize /"riəlaiz/ (realise) /"riəlaiz/ ngoại đụng từ triển khai, thực hành thực tế (planer hy vọng...) thấy rõ, làm rõ, dấn thức rõ (câu hỏi gì...) tả đúng thật thật; hình dung (bài toán gì...) quả thật thậtthese details help to lớn realize the scene: đa số cụ thể ấy giúp cho bài toán diễn tả chình ảnh đó đúng như thật bán được, thu đượcto lớn realize high prices: bán được giá chỉ caolớn realize a profit: nhận được lãi
thực hiệnLĩnh vực: xây dựngthực tại hóabuôn bán (tài sản)chuyển (tài sản) thành chi phí mặthiện kyên ổn hóa (tích sản)kiếm được (lợi nhuận)thực hiệnrealize profit: ROI được thực hiệntriển khai (kế hoạch)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): realism, readanh mục, reality, unreality, realization, realize, real, unreal, realistic, unrealistic, realisable, really, realistically


*

Xem thêm: “ Trường Trung Cấp Tiếng Anh Là Gì ? Bằng Trung Cấp Tiếng Anh Là Gì

*

*

realize

Từ điển Collocation

realize verb

ADV. fully | dimly She dimly realized that she was trembling. | suddenly | quickly, soon | now | for the first time I realized for the first time how difficult this would be. | at first The situation was more complicated than they had at first realized. | at last, belatedly, eventually, finally | never I never realized how much it meant lớn you.

VERB + REALIZE begin khổng lồ, come lớn | make sb The experience made me realize that people did care. | seem lớn You don"t seem to realize the seriousness of the situation. | fail to | be important to lớn

PHRASES without realizing (sth) We are constantly using historic buildings, without even realizing it.

Từ điển WordNet


English Synonym và Antonym Dictionary

realizes|realized|realizing|realise|realises|realised|realisingsyn.: appreciate comprehover conceive sầu follow grasp underst&
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *