Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Rid of là gì

By 1961 he had rid himself of his intellectual, bespectacled look, cultivating instead a more friendly look in order khổng lồ find a wider "^ " audience.
Seeking lớn get rid of a corrupt và inefficient political class, the estancieros organised their own political parties on two occasions.
It"s true, no doubt, that an omnipotent being would have the power lớn rid itself of all such inclinations.
This modified emulation theory can conceptually integrate simulation theory và also get rid of some problematic philosophical implications.
Thus, it becomes desirable khổng lồ get rid of the kernel, of course, without affecting the approximation of eigenvectors & eigenvalues.
You yourself should know what difficulties lice provide aboard a ship and what a giant work is needed to get rid of them.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu lộ quan điểm của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press hay của các nhà trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Cách Dùng Appear To Be Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *