Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ mongkiemthe.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Risk averse là gì

Liquidity is important in our mã sản phẩm because risk-averse individuals have sầu an incentive sầu to smooth consumption over earnings và employment shocks.
Fluctuating prices increase the equilibrium forest stochồng because, for risk-averse forest owners, marginal utility of exploitation is lower when revenues are uncertain.
Risk-averse decision makers should be interested not only in expected values but also in the variances of outcome variables.
Future interest rates and prices need not be known, & risk-averse behavior relative sầu lớn those stochastic processes need not be excluded.
This is likely to be true even for risk-averse low-income farmers for whom subsistence crops are a major portfolio thành công.
But how can one teach the management of risk when increasingly the framework of teaching itself is becoming risk averse?
So even risk averse individuals may decide khổng lồ delay in the expectation of creating more wealth và enjoying a higher long-term income.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tuyệt của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: Đổ Sàn Nhà Cao Tầng Dày Bao Nhiêu Là Hợp Lý Và An Toàn? Yêu Cầu & Công Thức Tính 2021

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *