Phrasal Verb - cụm rượu cồn tự - là 1 trong những trong những nội dung quan trọng đến tất cả người học với mong học tập tốt giờ đồng hồ Anh. Học Phrasal verb cực kỳ đặc biệt chúng giúp họ vừa giành được vốn từ vựng nói riêng với vừa bao gồm giành được đông đảo hễ từ bỏ tiếng Anh quan trọng tuyệt nhất giúp fan học tiếng Anh làm chủ vào tiếp xúc. IELTS TUTOR đã danh mục những danh trường đoản cú không đếm được nhưng mà những em thường xuyên rất đơn giản sai trong IELTS Listening cùng Reading, các chúng ta có thể search đọc. Sau phía trên đã là danh sách Phrasal Verb ban đầu bằng tự RUN nhưng mà chúng ta nên tìm hiểu (hoàn toàn có thể áp dụng vào IELTS).quý khách đã xem: Run after là gì

Nghĩa: Be very busy doing many different things (mắc làm cho những việc)

Ví dụ: I’ve sầu been RUNNING ABOUT all week getting everything ready for the holidays.

Bạn đang xem: Run after là gì

Nghĩa 2: Find or discover by chance (vô tình tìm ra)

Ví dụ: While I was cleaning the kitchen cupboards, I RAN ACROSS Mother’s recipe for Cornish game hens.

Nghĩa 2: Make a determined effort khổng lồ win someone’s affections (theo đuổi)

Ví dụ: She RUNS AFTER any man in uniform!

Nghĩa: Oppose, make difficulties. (đối đầu, cản ngăn khiến khó khăn)

Ví dụ: Luông chồng is really RUNNING AGAINST you tonight!

Nghĩa: Spkết thúc a lot of time doing things for another person or group of people (bỏ nhiều thời hạn để triển khai câu hỏi gì đến ai)

Ví dụ: I have spent all morning RUNNING AROUND AFTER the kids.

Nghĩa 1: Flee by running (bỏ chạy)

Ví dụ: The crowd had to lớn RUN AWAY from the burning structure with only the clothes on their backs.

Nghĩa 2: Leave sầu trang chính (quăng quật nhà)

Ví dụ: The little boy was unhappy about having to take a bath every day and decided to lớn RUN AWAY from trang chủ.

Nghĩa 1: Leave sầu secretly with another person (quăng quật trốn với ai)

Ví dụ: She RAN AWAY with my best friover.

Nghĩa 2: Steal and get away with it (tẩu bay thuộc chiến lợi phẩm)

Ví dụ: The robber RAN AWAY WITH some valuable paintings.

Nghĩa 3: Be misled (lầm con đường lạc lối) 

Ví dụ: Don’t RUN AWAY WITH the idea that this money will solve all your problems.

Nghĩa 5: Be superior or outstanding in something (quá trội phương diện gì)

Ví dụ: Team USA RAN AWAY WITH the medal count.

Nghĩa 1: Inkhung someone briefly of the main points of an idea (thông tin, thông qua)

Ví dụ: Let me RUN that idea BY the board before we spover too much time on it.

Nghĩa 2: Briefly stop at a location for a particular purpose (dừng lại nơi nào vị mục tiêu gì đó)

Ví dụ: Can you RUN BY the store for milk?

Nghĩa: To run very quickly in order khổng lồ escape from someone or something (chạy thoát, chạy vì gì)

Ví dụ: As soon as he looked the other way, we RAN FOR IT.

Nghĩa 4: Cause khổng lồ blend inkhổng lồ (tán vào)

Ví dụ: You can use the paintbrush this way to lớn RUN the colors INTO each other.

Nghĩa 5: Reach a large figure (đạt con số lớn)

Ví dụ: By the kết thúc, the cost of the project RAN INTO the millions of dollars.

Nghĩa: Near the end of a supply of something; to be nearly running out (chuẩn bị không còn hàng)

Ví dụ: Our stocks of meat are RUNNING LOW.

Xem thêm: Nhan Sắc Không Tì Vết Của "Mỹ Nữ Xứ Hàn" Kim Tae Yang Cao Bao Nhiêu

Nghĩa 1: Continue without interruption (liên tiếp ko gián đoạn)

Nghĩa 2: Using a certain time zone (áp dụng một múi giờ)

Ví dụ: I was still RUNNING ON daylight savings time.

Nghĩa 3: Continue talking for a long time (nói liên tục)

Ví dụ: She RAN ON and wouldn’t let anyone get a word in edgeways.

Nghĩa 4: Operate with a particular energy source (chạy bởi nhiên liệu)

Ví dụ: This car RUNS ON bio-alcohol.

Nghĩa 1: Use up; khổng lồ consume all of something (không còn hàng)

Ví dụ: If this hot weather continues, we will RUN OUT of ice cream.

Nghĩa 2: Expire, lớn come to an end (không còn hạn)

Ví dụ: The option will RUN OUT next week và I can’t get it extended.

Nghĩa 3: Extend a piece of material, or clothing (chèn thêm vải)

Ví dụ:  If I RUN OUT these curtains, they will fit the windows in the drawing room.

Nghĩa 1: Exceed the allotted time (vượt vượt thời gian quy định)

Ví dụ: The previous presentation RAN OVER & ours had to lớn start late.

Nghĩa 2: Cross by running (băng qua)

Ví dụ: The athletes must RUN OVER the bridge to lớn reach the finish line.

Nghĩa 3: Drive over, causing injury or death (cán chết)

Ví dụ: Can you believe sầu somebody toàn thân would just RUN OVER a cat like that?

Nghĩa 4: Describe briefly (mô tả sơ qua)

Ví dụ: Before we start the project, let’s just RUN OVER who is doing what.

Nghĩa 5: Rehearse quickly (xem xét, luyện tập lại)

Ví dụ: You’d better RUN OVER your statement before going on the platform.

Nghĩa 1: Reach a particular maximum amount, kích thước, value, etc. (đạt mức số liệu nào)

Ví dụ: The repairs RAN TO 1,200 Euros.

Nghĩa 2: Reach the limit of one’s abilities or tastes (đạt giới hạn)

Ví dụ: I don’t think my carpentry RUNS TO making a window.

Nghĩa: Begin khổng lồ encounter problems with someone or something (bước đầu gặp trắc trở, trục trặc)

Ví dụ: The latest model has RUN UPhường. AGAINST the limits of its technical capacity.

Nghĩa: To confront someone with hostility (tuyên chiến đối đầu, thù nghịch)

Nghĩa: Proceed with; accept (thực hiện, chấp nhận)

Ví dụ: We bởi vì lots of tests before we RUN WITH a sản phẩm.

Hi vọng list Phrasal verb ban đầu bởi từ bỏ RUN làm việc bên trên rất có thể giúp đỡ bạn mngơi nghỉ mang thêm cùng tìm kiếm được hồ hết trường đoản cú phù hợp cùng với mục tiêu cuộc hội thoại/ nội dung bài viết tiếng anh. Nếu bạn có thắc mắc, chớ rụt rè còn lại comment (comment) dưới đây!

Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo Áp sạc ra - Thi không đạt, học lại FREE

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *