Tiếp tục cùng với cỗ từ bỏ vựng giờ Anh tài bao gồm ngân hàng phần 1 , mongkiemthe.com xin share phần 2 cùng với 38 trường đoản cú hay gặp nhất lúc chúng ta thực hiện với giao dịch thanh toán cùng với các bank.

Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì

Các các bạn thuộc theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô cứng toán thù bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu tkhô nóng toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tsoát lại fan cam kết phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại tkhô cứng tân oán không sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cấp cho tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko gọi được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết vạc, viết (Séc)

20.

Xem thêm: Người Cao Tuổi Là Bao Nhiêu Tuổi? Người Già Nhất Việt Nam Và Thế Giới

Place of cash: nơi sử dụng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ thị bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí nhựa (các các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: nhiều loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh khô toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): đồ vật rút ít chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (làm việc Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Bên cạnh đó, những chúng ta có thể truy cập vào trang web của mongkiemthe.com tại trên đây nhằm cải thiện và bổ sung kiến thức tiếng Anh của bản thân nhé! Chúc chúng ta thành công


*

“Tiếng Anh bồi” gồm cân xứng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường xung quanh văn phòng còn trường tồn tương đối nhiều. Dù bị...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *