* When she realized what she had done, Alice felt (= thought that she was) a complete idiot. Feel rất có thể được sử dụng với chủ ngữ chỉ người (I, you …) để nói về cảm xúc đang có tại 1 thời điểm nào kia. Có thể sử dụng sinh sống cả dạng bây chừ đối kháng cùng tiếp diễn. Chỉ bao gồm một sự khác hoàn toàn nhỏ* I feel fine. (= I am feeling fine.)* Do you feel happy? (= Are you feeling happy?)* ‘How are you feeling?’ ‘Not too bad, but I still have a slight headabịt.’ Feel có thể được dùng cùng với nhà ngữ chỉ thiết bị, Tức là “mang đến đến ta cảm giác” gì đó. Trong trường hòa hợp này, fan ta không sử dụng cùng với thì tiếp diễn* A baby’s h& feels smooth. (NOT … is feeling smooth.)* That feels nice. (NOT … is feeling nice.)Feel like; feel as if/though"Feel lượt thích something" Tức là “có mong mỏi muốn/ ước ước ao loại gì/làm gì đó”. Thường kế tiếp đang là hễ từ dạng V-ing* I feel lượt thích (having) a drink. (= I would lượt thích lớn have a drink.)* I feel like going for a walk. (= I would like khổng lồ go for a walk.)* He was so rude. I felt lượt thích slapping his face. (= I wanted lớn slap hyên ổn.)* I felt lượt thích crying. (= I wanted lớn cry.) Sau "feel like" có thể là 1 mệnh đề, có nghĩa tựa như với "as if/ as though".* She felt like she was in a dream. (= It seemed as if she was in a dream.) So sánh với:* I felt lượt thích swimming. (= I wanted lớn swyên.)* I felt like/as if I was swimming. (= It seemed as if I was swimming.)Feel cùng với vai trò là hễ trường đoản cú thườngTheo sau cồn từ Feel là 1 trong những tân ngữ, hay nói về cảm hứng về khía cạnh thể hóa học (cảm thấy qua các giác quan)* He gently felt the smoothness of her cheek.* Just feel how cold my hands are. Sau tân ngữ ta cũng rất có thể sử dụng động tự dạng V- ing* I could feel a chill running down my spine.* He could feel the sweat trickling down his neông xã. Feel thường xuyên được dùng để làm giãi bày chủ ý đánh giá, theo tiếp đến là mệnh đề That* I feel certain that I am right.* She felt that she could no longer carry on.* I felt that she was lying lớn me.* I felt that she was arrogant.


Bạn đang xem: Sau feel là gì

Tin mới nhất
Tin từ Ban Tổ Chức
*

cũng có thể các bạn quan tâm

Xem thêm:

Thử thách tháng 6: “Vui học hăng say – Dịu ngay lập tức nắng hè”

*

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT với tinch thần trách nhiệm cao nhất

Thử thách tháng 6: “Vui học hăng say – Dị...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *