Giống cùng với những các trường đoản cú although, even though và though, inspite of và despite cũng là các các trường đoản cú nối nhằm giả định một điều trái ngược. Bài viết ra mắt với chúng ta học tập cấu tạo thực hiện In spite of cùng despite vào tiếng Anh.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. LÝ THUYẾT:

I. Khái niệm:

In spite of cùng despite là nhì từ nối biểu đạt sự tương phản.Đứng phía sau là một trong những danh từ (Noun), nhiều danh từ (Noun phrase), hễ từ bỏ V-ing.Mang ý nghĩa: khoác dù

Ví dụ:

He still came to lớn her house yesterday despite the heavy rain.

Bạn đang xem: Sau in spite of là gì

In spite of staying up late, Hoa gets up early & goes lớn school on time.

II. Cấu trúc:

In spite of:In spite of + N /NPhường. /V-ing, clauseClause + In spite of + N / NPhường /V-ing

Ví dụ:

In spite of being warned many times, those kids want to lớn swim in that river.

Xem thêm: Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tiếng Anh Là Gì, Những Đặc Điểm Cần Lưu Ý

Those kids want to swlặng in that river in spite of being warn many times.

Despite:Despite + N /NP. /V-ing, clauseClause + Despite + N / NPhường /V-ing

Ví dụ:

Julie loved Tom despite his football obsession

 


 Despite this rain, I want to go for a run

In spite of cùng Despite có thể được viết lại bằng: In spite of / Despite the fact that + clause

Ví dụ:


Các dạng bài bác tập ngữ pháp hay viết lại kết cấu although, though, even though bởi cấu trúc in spite of, despite với ngược trở lại.


các bài luyện tập 1: Viết lại câu

Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……........................................................................Although the weather was bad, she went to lớn school on time.=> Despite ….........................................................................My mother told me khổng lồ go khổng lồ school although I was siông chồng.=> In spite of ….........................................................................Tom was admitted khổng lồ the university although his grades were bad.-> Despite …......................................................................... Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite …......................................................................... Though he had not finished the paper, he went khổng lồ sleep.=> In spite of ……........................................................................

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *