Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Site plan là gì

Also, an exploring robot will be more easily put to work than one that needs khổng lồ be supplied with a ready-made floor plan.
The robot"s perception of local topology agrees with the author"s estimation, shown overlaid on the building floor plan.
They found a home page that had a similar floor plan & decor lớn his own, & reported that he had settled in quite comfortably.
Considering the simplest case, a single room, a floor plan specifying the position of each cabinet is par t of the configuration.
They can also be computed from a design: the distance between the street and a front door can be computed from a floor plan, for example.
cảnh báo how even the floor plan of the unit where the husband of the speaker resided before his death & level-of-care differences discursively encourage contrasting bodily elaboration.
The vast majority of tall buildings since then have been designed as either vertical extrusions of an efficient floor plan, or stand-alone pieces of high-rise urban "sculpture".
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị ý kiến của những biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press giỏi của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Incase Là Gì - Cách Đơn Giản Để Phân Biệt In Case Và In Case Of

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *