Khi bước đầu nhập môn Tiếng Anh, kiến thức và kỹ năng cơ bản mà bạn cần làm cho quen là số lắp thêm tự với số đếm. Hiểu được điều đó, bài viết này Shop chúng tôi đã trình làng về kiểu cách đọc – viết cũng giống như bí quyết cần sử dụng của số thiết bị từ với số đếm trong Tiếng Anh. Hãy quan sát và theo dõi ngay tiếp sau đây và thực hành thực tế luôn nhé!

*

A. Số đếm (Cardinal numbers)

Số đếm là một số loại số dùng để làm đếm số lượng của đồ.

Bạn đang xem: Số 3 tiếng anh là gì

1. Cách dùng của số đếm

Số đếm dùng để đếm số lượng

Ex: There’re 50 people in the meeting room.

(Có 50 tín đồ của nhà họp)

Số đếm dùng làm biểu hiện về số năng lượng điện thoại

Ex: Her phone number is 387 4380.

(Số điện thoại của cô ấy là 387 4380)

Số đếm dùng làm nói tới tuổi tác

Ex: I’m twenty years old.

(Tôi đôi mươi tuổi)

Số đếm dùng làm nói tới năm

Ex: Marie Curie was born in 1867.

(Marie Curie sinh năm 1867)

2. Cách hiểu – viết của số đếm

Số đếm từ một – 10 viết cùng hiểu như sau:

one /wʌn/: số 1

two /tu:/: số 2


three /θri:/: số 3

four /fɔ:/: số 4

five sầu /faiv/: số 5

six /siks/: số 6


seven /’sevn/: số 7

eight /eit/: số 8

night /nait/: số 9

ten /ten/: số 10

-Số đếm tự 11 – 19 hiểu – viết như sau:

eleven /i’levn/: số 11

twelve sầu /twelv/: số 12

Để rõ hơn những chúng ta cũng có thể coi video clip dưới đây nhé:

Từ số 13 cho số 19 phát âm – viết y như số tự 3 – số cửu chỉ không giống là phải thêm đuôi ‘teen’ vào sau mỗi số.

Xem thêm: Servlet Là Gì? Công Dụng Servlet Và Phân Biệt Giữa Jsp Là Gì ?

thirteen /’θə:’ti:n/: số 13

fourteen /fɔ’ti:n/: số 14

fifteen /’fif’ti:n/: số 15

sixteen /siksti:n/: số 16

seventeen /’sevnti:n/: số 17

eighteen /eitti:n/: số 18

nighteen /naitti:n/: số 19

-Đối cùng với những số đếm tự trăng tròn thì thêm đuôi “ty” vào phía sau.

twenty /’twenti/: số 20

thirty /’θə:ti/: số 30

Đối với những số đếm trường đoản cú hàng trăm ngàn thì gọi là hundred.

hundred /’hʌndrəd/: số một trăm

3. Chụ ý

lúc phát âm – viết số đếm tới mặt hàng triệu/hàng nghìn/hàng trăm ngàn cơ mà chưa hẳn là số chẵn, gồm kết phù hợp với hàng 1-1 vị/hàng chục thì ta đề nghị thêm ‘and’ làm việc trước sản phẩm đối kháng vị/hàng chục.

Ex: 220: two hundred and twenty (số 220)

2330: two thousvà, three hundred & thirty (số 2330)

Lúc viết số đếm hay ko thêm ‘s’ mà chỉ con số của danh tự vùng phía đằng sau new đề xuất thêm.

Ex: Correct: five sầu fishs (5 nhỏ cá)

Wrong: fives fish

Tuy nhiên, lúc nói về số lượng của số làm sao này mà từ 2 trlàm việc lên, ta thêm ‘s’ vào số chỉ số lượng số lượng kia.

Ex: Hiểu theo ví dụ ví dụ có 6 số 7, viết là: six sevens ( 6 số 7)

B. Số trang bị từ bỏ (Ordinal numbers)

Số trang bị tự là các loại số dùng để làm chỉ thiết bị từ giỏi nói về việc xếp hạng.

1. Cách dùng của số sản phẩm công nghệ tự

Ex: I had a big gift from my best friend for my 19th birthday.

(Tôi đang gồm một món vàng thật lớn từ bỏ bạn bè của tôi vào sinh nhật vật dụng 19)

Số lắp thêm từ bỏ dùng để nói về việc xếp thứ hạng

Ex: He was first in this exam.

(Anh ấy đã đứng độc nhất vào bài soát sổ này)

Số đồ vật từ bỏ dùng làm chỉ số tầng của tòa đơn vị

Ex: Min’s office is on the sixth floor.

(Văn chống của Min tại tầng 6)

2. Cách chuyển trường đoản cú số đếm quý phái số máy từ bỏ (đọc – viết)

Từ số đếm chuyển sang số sản phẩm công nghệ tự khôn xiết solo giản:

Ta cần đem số đếm rồi thêm đuôi ‘th’ phía đằng sau là số đếm đã gửi thành số đồ vật tự rồi.

SỐ ĐẾM + ‘th’

Ex: four ➔ 4th: fourth /fɔːθ/ lắp thêm từ 4

five ➔ 5th: fifth /fɪfθ/ sản phẩm công nghệ từ bỏ 5

six ➔ 6th: sixth /sɪksθ/ trang bị trường đoản cú 6

Ngoại lệ:

1st: first /ˈfɜːst/ sản phẩm trường đoản cú 1

2nd: second /ˈsek.ənd/ lắp thêm trường đoản cú 2

3rd: third /θɜːd/ máy trường đoản cú 3

Trong trường vừa lòng số đồ vật tự có khá nhiều sản phẩm thì cũng chỉ việc thêm đuôi ‘th’ sống số sau cùng. Các ngôi trường hòa hợp nước ngoài lệ áp dụng theo chế độ nước ngoài lệ phía trên.

Ex: 4207th: four thousand, two hundred seventh

Cách hiểu viết rứa thể:

1st first /ˈfɜːst/

2nd second /ˈsek.ənd/

3rd third /θɜːd/

4th fourth /fɔːθ/

5th fifth /fɪfθ/

6th sixth /sɪksθ/

7th seventh /ˈsev.ənθ/

8th eighth /eɪtθ/

9th ninth /naɪnθ/

10th tenth /tenθ/

11th eleventh /ɪˈlev.ənθ/

12th twelfth /twelfθ/

13th thirteenth /θɜːˈtiːnθ/

14th fourteenth /ˌfɔːˈtiːnθ/

15th fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/

16th sixteenth /ˌsɪkˈstiːnθ/

17th seventeenth /ˌsev.ənˈtiːnθ/

18th eighteenth /ˌeɪˈtiːnθ/

19th nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/

20th twentieth /ˈtwen.ti.əθ/

30th thirtieth /ˈθɜː.ti.əθ/

100th one hundredth /wʌnˈhʌn.drətθ/

khi viết thương hiệu của vua hay thê thiếp thường sử dụng số thiết bị từ bằng chữ số La Mã với thêm ‘the’ vùng phía đằng trước số vật dụng trường đoản cú đó.

Ex: Charles I: Charles The First

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *