Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mongkiemthe.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Sth là gì

Someone, somebody, something, somewhere are indefinite pronouns. They function in a similar way to some. We use them in affirmative sầu clauses and in questions expecting a particular answer. We can use them to lớn refer to lớn both general & specific people or things. We use them with a singular verb: …
used after a number lượt thích 20, 30, etc. khổng lồ refer khổng lồ the age of a person who is between trăng tròn và 29, 30 và 39 years old, etc., or lớn a person who is of this age:
The ball & bat arrive at the same place at the same time, and the rest has something lớn vì with (= is in some way connected with) the laws of physics.
Something can be used lớn describe a situation or an event that is good, although it is not everything you had hoped for:
*

*

*

Xem thêm: Ca Sĩ Nguyễn Hưng Cao Bao Nhiêu, Just A Moment

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *