Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Sweet tooth là gì

The sweet tooth exhibits specifithành phố và proficiency for motivating people lớn seek out such foods or khổng lồ choose these foods when given a choice.
One of the interesting characteristics of the sweet tooth is that it motivates us to eat sweets even when we become obese and our health is endangered.
Something about its pure, sugary hopefulness satisfies a sweet tooth that many of us may have forgotten we have sầu.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu hiện quan điểm của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Nghỉ Phép Năm Tiếng Anh Là Gì ? Nghỉ Phép Năm Tiếng Anh Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *