We called this behavior "self-reanimating chaos," as dominating chaotic state was temporarily disturbed by a quasiperiodic one & could reanimate itself.

Bạn đang xem: Tạm thời tiếng anh là gì

Enteral nutrition can be used when an individual is temporarily, or permanently, unable to lớn meet their nutritional requirements by the oral route themselves.
Option values are attached to lớn the three possibilities: to stop emissions temporarily, lớn exit entirely and khổng lồ re-start polluting (for an "entry fee").
As the evaporite basin was dissected, the deposits were at least temporarily kept above sầu the water màn chơi and dissolution took place, forming small depressions.
Although inconsistent states can temporarily emerge within the dream - these will always lead either khổng lồ failure or success entirely within the dream.
Opening seed storage containers to lớn perkhung these critical functions temporarily eliminates all moisture barriers.
Các ý kiến của các ví dụ không miêu tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press xuất xắc của những bên trao giấy phép.
*

to make food suitable for vegans (= people who do not eat or use any animal products, such as meat, fish, eggs, or cheese)

Về Việc này

Xem thêm: Giao Thức Ssh Là Gì Và Cách Sử Dụng Ssh Cho Người Mới Bắt Đầu

*

Trang nhật ký cá nhân

Stepping up efforts and phasing out coal: words connected with climate change.


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *