Shortly thereafter the resorts expanded inkhổng lồ the alpine valleys (Lauterbrunnen, Grindelwald), and began attracting English guests.

Bạn đang xem: Thereafter là gì


Một thời hạn ngắn sau đó những khu nghỉ mát mở rộng vào các thung lũng núi Alps (Lauterbrunnen, Grindelwald), cùng bước đầu thu hút khách Anh ngữ.
Shortly thereafter the Gestapo, or secret police, paid us a surprise visit while we were sorting out a shipment of Bible literature.
Không lâu sau, mật vụ Gestapo sẽ bất thần ùa đến bên trong những khi Cửa Hàng chúng tôi đã thu xếp sách vở mang đến hội thánh.
Deprived of further American tư vấn, the MRK continued to rely on the French military mission khổng lồ provide both vital basic và technical training for its own naval personnel, receiving thereafter some aid from China và Yugoslavia.
Mất đi sự cung ứng của Mỹ, Hải quân Hoàng gia Khmer liên tiếp phụ thuộc vào Phái cỗ quân sự Pháp nhằm dìm sự huấn luyện và đào tạo kỹ thuật cơ phiên bản đặc biệt mang lại nhân viên thủy quân, sau đó nhận thấy một số trong những hỗ trợ trường đoản cú Trung Quốc cùng Nam Tư.
Thereafter, McGuire was largely absent from public notice until 2005, when news broke that he had been accepted for a job with the Health & Human Services division of the State of Nebraska.
Sau đó, McGuire phần lớn không tồn tại thông tin công khai nào cho tới năm 2005, khi tin tức lộ ra rằng ông đã làm được chấp nhận vào khiến cho thành phần Y tế cùng Dịch Vụ Thương Mại Nhân sinc của Bang Nebraska.
Thereafter, one of the Bible Students, Ada Bletsoe, began making frequent calls on Mother, leaving the lademo literature with her.
Sau đó, một Một trong những Học Viên Kinch Thánh, Adomain authority Bletsoe, ban đầu cho thăm người mẹ tôi liên tiếp, cùng vướng lại rất nhiều ấn phẩm tiên tiến nhất.
His life thereafter was a shining example of what it means khổng lồ rethành viên Christ by relying upon His power and mercy.
Cuộc sống của ông về sau là một tnóng gương sáng về ý nghĩa của việc tưởng nhớ tới Đấng Ky Tô bằng cách trông cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài.
Không lâu sau, mẹ tôi được chưng sĩ cho biết thêm là chị em mắc bệnh ung thư. Cuối thuộc mẹ đã chết thật vì căn bệnh dịch này.
Franklin steamed south lớn Trinidad for a shakedown & soon thereafter, she departed in Task Group 27.7 (TG 27.7) for San Diego, to lớn engage in intensive sầu training exercises preliminary khổng lồ combat duty.
Franklin khởi hành đi Trinidad nhằm chạy test trang bị, và không lâu sau nó xuất hành cùng Đội đặc nhiệm TG 27.7 tìm hiểu San Diego để triển khai huấn luyện tập trận một bí quyết khẩn trương trước khi tyêu thích gia tác chiến.
Assigned to the Pacific Fleet soon thereafter, Upshur transited the Panama Canal, bound for San Diego, her base of operations until the spring of the following year.

Xem thêm: "Exist And Existence Là Gì ? Existence Là Gì, Nghĩa Của Từ Existence


Được phân về Hạm team Tỉnh Thái Bình Dương không thọ sau đó, Upshur quá qua kênh đào Panama để đi San Diego, cảng nhà new cho những hoạt động cho đến mùa Xuân năm tiếp theo.
(Romans 7:2) Thereafter, when Father drank he would say: “When I die I will take Seikiđưa ra along with me.”
Thereafter, a referendum was held in which 97.5 per cent of voters supported abolishing the monarchy, effectively approving union with India.
Sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức triển khai cùng với kết quả là 97,5% cử tri đi bầu ủng hộ bãi bỏ chính sách quân chủ, đống ý đúng theo tuyệt nhất với Ấn Độ.
The following year he moved lớn Mohun Bagan, but there it was a different experience & thereafter he joined Mahindra United.
Năm sau đó, anh gửi đến Mohun Bagan, nhưng mà đó là yêu cầu không giống với sau đó anh dấn mình vào Mahindra United.
(2 Ki. 19:35) At Pentecost 33 C.E., about 3,000 were baptized, and shortly thereafter the number of believers grew to some 5,000.
(2 Vua 19:35) Vào ngày Lễ Vượt Qua năm 33 CN, khoảng 3.000 tín đồ đã có được báp têm, và ít lâu sau đó, con số những người tin đạo vẫn lên tới mức khoảng chừng 5.000 người.
Soon thereafter, after Lan Mu had won a victory over Lan Ti & Lan Jia"nan, Lan Han held a feast for the soldiers, at which both he & Lan Mu became extremely drunk.
Ngay sau đó, sau khoản thời gian Lan Mục giành thắng lợi trước Lan Đê cùng Lan Gia Nan, Lan Hãn đã tổ chức triển khai một bữa tiệc mang lại nô lệ, với cả ông cùng Lan Mục hầu như trsinh sống cần vượt say rượu.
Between July và August 1994, Kagame"s Tutsi-led RPF troops first entered Kigali & soon thereafter captured the rest of the country.
Từ tháng 7 mang đến mon 8 năm 1994, quân nhóm RPF Tutđắm đuối của Kagame tiến vào Kigali với lập cập chỉ chiếm những vùng sót lại của quốc gia.
The actual atoms of those who are long dead have sầu since been spread all over the earth và often have subsequently been incorporated into vegetable và animal life —yes, even inkhổng lồ other humans, who have thereafter died.
Những nguyên ổn tử kết thành khung người của không ít người đang chết từ rất lâu đã rã chảy khắp vị trí với một phần bự tái nhập vào trong các thảo mộc cùng hễ vật—và quả thật như vậy, trong cả vào vào khung hình của các người khác, rồi đến phiên họ cũng bị tiêu diệt đi nữa.
▪ The presiding overseer or someone designated by him should audit the congregation’s accounts on September 1 or as soon as possible thereafter.
▪ Giám thị công ty tọa hoặc một fan không giống vì anh hướng dẫn và chỉ định cần bình chọn sổ sách kế toán của hội thánh vào ngày 1 mon 9 hoặc càng cấp tốc càng xuất sắc sau ngày đó.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *