sweet·balsamic·balsam·aromatic·balmily·balmy·nosy·nosey·perfumed·sweet-scented
Một số bạn nhận định rằng gồm có mùi khiến cho bọn họ cảm giác say xe nhiều hơn nữa ( như thể chất có tác dụng thơm xe , dầu thơm , mùi hương khói , với mùi hương thức ăn uống ) .

Bạn đang xem: Thơm tiếng anh là gì


Some people find that certain smells can make them feel worse ( such as oto air fresheners , perfumes , smoke & food ) .
Tuy nhiên phát triển tử đinch hương thơm cầm cố hệ một linh động sau thời điểm ô cửa cùng cây ngang cùng những ngưỡng cửa đã mất hết, xuất hiện những hoa bám mùi thơm của chính nó ngọt từng ngày xuân, được ngắt các khác nước ngoài mơ màng; trồng cùng gồm xu hướng một lần bằng tay thủ công của trẻ nhỏ, trong lô sảnh vùng phía đằng trước - hiện thời đứng vì wallsides trong nghỉ hưu đồng cỏ, và vị trí cho các vùng đồi núi new tăng; - sau cuối rằng stirp, duy nhất người sinh tồn của gia đình mà lại.
Still grows the vivacious lilac a generation after the door và lintel and the sill are gone, unfolding its sweet - scented flowers each spring, to lớn be plucked by the musing traveller; planted and tended once by children"s hands, in front- yard plots -- now standing by wallsides in retired pastures, and giving place to new- rising forests; -- the last of that stirp, sole survivor of that family.
16 Ê-lê-a-xa,+ con trai thầy tế lễ A-rôn, gồm trách nát nhiệm coi ngó dầu thắp đèn,+ hương thơm,+ lễ trang bị ngũ cốc hằng dâng với dầu thánh.
16 “El·e·aʹzar+ the son of Aaron the priest is responsible for overseeing the oil of the lighting,+ the perfumed incense,+ the regular grain offering, và the anointing oil.
Như vậy rút ra tự thực tiễn là fulleren thơm đề xuất gồm tính đối xứng icosahedron (tuyệt những giao diện phù hợp khác) tương đối đầy đủ, làm thế nào cho những quy trình phân tử các được điền đầy.
This follows from the fact that an aromatic fullerene must have sầu full icosahedral (or other appropriate) symmetry, so the molecular orbitals must be entirely filled.
Mặc cho dù rösti cơ bản bao gồm khoai vệ tây, dẫu vậy một trong những vật liệu bổ sung cập nhật đôi khi được sản xuất, nhỏng thịt xông sương, hành tây, pho mát, táo bị cắn tốt rau xanh thơm.
Although basic rösti consists of nothing but potalớn, a number of additional ingredients are sometimes added, such as bacon, onion, cheese, hãng apple or fresh herbs.

Xem thêm: " Loli Là Gì? Yandere, Tsundere Và Các Nhân Vật Trong Anime Và Manga


Đối cùng với những hóa học thơm hoạt tính như phenol với aryl-ete hầu hết phản nghịch ứng cùng với những sản phẩm haloren hóa vòng.
For activated aromatics such as phenols and aryl-ethers it primarily reacts lớn give sầu ring halogenated products.
Dưới ánh nắng buổi sáng sớm chói lọi, tín đồ con trai cả ban đầu nghi lễ hỏa táng bằng phương pháp sử dụng ngọn gàng đuốc châm lửa vào lô củi, với đổ nước hoa và hương thơm trên quái vật của phụ vương.
In the bright midmorning sun, the eldest son begins the cremation procedure by lighting the logs of wood with a torch & pouring a sweet-smelling mixture of spices & incense over his father’s lifeless toàn thân.
Năm 1931 Erich Hückel khuyến cáo nguyên tắc Hückel nhằm phân tích và lý giải khi nào một phân tử vòng phẳng (planar ring molecule) gồm những tính năng của chất thơm.
1931 Erich Hückel proposes Hückel"s rule, which explains when a planar ring molecule will have aromatic properties.
After filling your nose with the tantalizing odors & your eyes with the appealing colors, you might be tempted to lớn taste the succulent food.
Vì chúng tôi nghỉ ngơi trước mặt Đức Chúa Ttránh là mùi thơm của Đấng Christ, chính giữa kẻ được cứu giúp, cùng trọng điểm kẻ bị hư-mất: Cho kẻ nầy, mùi hương của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi hương của việc sinh sống làm cho sống”. —2 Cô-rinh-sơn 2: 14- 16.
For to God we are a sweet odor of Christ among those who are being saved & amuốn those who are perishing; to lớn the latter ones an odor issuing from death khổng lồ death, khổng lồ the former ones an odor issuing from life to life.” —2 Corinthians 2:14-16.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *