Mỗi ngành nghề đều có những thuật ngữ chăm về ngành nghề đó... một số trong những thuật ngữ đặc trưng thường xuyên được sử dụng trong nghề kế tân oán...

Bạn đang xem: Thu chi tiếng anh là gì


*

Ngày ni, giờ đồng hồ anh được xem là một ngữ điệu cực kì đặc trưng trong bất cứ ngành nghề làm sao.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Work In Là Gì, 10 Cụm Động Từ Với 'Work'

Và từng ngành nghề đều sở hữu những thuật ngữ chăm về ngành nghề đó. Hôm ni, họ cùng khám phá về một số thuật ngữ đặc biệt quan trọng thường được sử dụng trong lĩnh vực kế toán thù.

Từ vựng chăm ngành kế toán

A

Accountant: Kế toán

Accrued expense: Ngân sách đề nghị trả

Accumulated: Lũy kế

Advances to lớn employees: Tạm ứng

Assets: Tài sản

Accounting major: Ngành kế toán

B

Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

Bookkeeper: bạn lập báo cáo

C

Capital construction: phát hành cơ bản

Cost: Chi phí

Cash: chi phí mặt

Cash at bank: tiền gửi ngân hàng

Cash in hand: chi phí phương diện trên quỹ

Cash in transit: tiền sẽ chuyển

Cheông xã và take over: nghiệm thu

Construction in progress: túi tiền desgin cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang

Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

Currents assets: gia sản lưu động với đầu tư chi tiêu nđính hạn

Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm cho hạn trả

Credit account: Tài khoản ghi nợ

D

Deferred expense: Ngân sách chi tiêu đợi kết chuyển

Deferred revenue: Người thiết lập trả chi phí trước

Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn lũy kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình

Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn lũy kế gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Draft: Hối chiếu

E

Equity and funds: Vốn và quỹ

Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

Expense mandate: Ủy nhiệm chi

Expense for financial activities: Chi phí chuyển động tài chính

Extraordinary expense: Chi tiêu bất thường

Extraordinary income: Thu nhập bất thường

Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

Financial ratios: Chỉ số tài chủ yếu trong lĩnh vực kế toán

Financial: Tài chính

Finished goods: Thành phẩm tồn kho

Fixed asset cost: Nguyên ổn giá bán gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

Fixed assets: Tài sản nạm định

G

General & administrative sầu expenses: giá cả quản lý doanh nghiệp

Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

Gross profit: Lợi nhuận tổng

Gross revenue: Doanh thu tổng

I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

Instruments & tools: Công cầm cố, biện pháp trong kho

Intangible fixed asmix costs: Ngulặng giá bán tài sản cố định vô hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

Inventory: Hàng tồn kho

Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phạt triển

Itemize: Msinh hoạt tè khoản

Incoming và spending: Báo cáo thu cùng chi

L

Leverage: Đòn bẩy tài chính

Leased fixed asmix costs: Nguyên giá gia tài cố định mướn tài chính

Leased fixed asset: Tài sản cố định thuê tài chính

Liabilities: Nợ phải trả

Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chính dài hạn

Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

Long-term mortgages: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

Long-term security investments: Đầu tứ hội chứng khoán dài hạn

M

Merchandise inventory: Hàng hóa tồn kho

N

Net profit: Lợi nhuận thuần

Net revenue: Doanh thu thuần

Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

Non-business expenditure: Chi sự nghiệp

Non-current assets: Tài sản cố định với đầu tư chi tiêu nhiều năm hạn

O

Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động sản xuất gớm doanh

Other current assets: Tài sản giữ động khác

Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

Other payables: Nợ khác

Other receivables: Các khoản cần thu khác

Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

Owners equity: Nguồn vốn công ty ssống hữu

Overdraft: Thấu chi/rút vô số tiền

Officer: nhân viên

P

Payables lớn employees: Phải trả người công nhân viên

Prepaid expenses: giá thành trả trước

Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú vận động tài chính

Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đang đi trên đường

R

Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

Receivables: Các khoản đề nghị thu

Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

Reconciliation: Đối chiếu

Reserve fund: Quỹ dự trữ

Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

S

Sales expense: CHi mức giá bán hàng

Sales rebates: Giảm giá thành hàng

Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu nthêm hạn

Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ nđính hạn

Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán thù ngắn thêm hạn

Stockholders equity: Nguồn vốn ghê doanh

Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá hóng xử lý

T

Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

Taxes and other payables lớn the state budget: Thuế cùng những khoản nên nộp nhà nước

Total assets: tổng tài sản

Total liabilities and owner’s equity: Tổng cùng nguồn vốn

Trade creditors: Phải trả cho người bán

Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

Bài viết sẽ tổng hòa hợp một số thuật ngữ hay sử dụng độc nhất trong lĩnh vực kế toán. Hãy nắm rõ nhằm thành công xuất sắc vào công việc nhiều hơn thế nữa.

— HR Insider —mongkiemthe.com – Website tuyển chọn dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *