Thực tập sinch tiếng anh là gì? quá trình thực tập giỏi địa chỉ, đợt, tuyển dụng thực tập sinch giờ đồng hồ anh là gì sẽ tiến hành mongkiemthe.com đáp án cho mình vào nội dung bài viết. 


*

quý khách hàng đã xem: Thực tập sinc là gì vào tiếng anh

Thực tâp sinh là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinch giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tôi.)

VD: Don’t ever speak to lớn an intern like that again. (Đừng thì thầm với thực tập sinh như vậy. )

VD: An intern could have sầu written that report. (Một thực tập sinh cũng hoàn toàn có thể viết ra phiên bản report kia.)

VD : The các buổi party at swimming pool was a welcoming tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc trên bể bơi là buổi tiệc đón nhận những thực tập sinc new.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission gọi, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi chờ đón sự kêu gọi đi truyền giáo của bản thân mình, tôi thao tác với tư giải pháp là 1 thực tập sinh trên Hà Nội.)

Từ vựng liên quan địa điểm tuyển dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi phỏng vấn/ cuộc rộp vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hứa hẹn, cuộc chạm mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter fan tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, member trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptiontrình bày công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc mang đến ai, cửa hàng nào/wəːk/
Apply to lớn s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong cách làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective kim chỉ nam nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe tế bào tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan tiền trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tín vào
Peformentce kết quả
Eventually sau cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit tín đồ phù hợp
Undertake mừng đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp cho bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm việc

Hy vọng với bài viết chúng ta cũng có thể biết thực tập là gì trong tiếng anh?, vị trí giờ đồng hồ anh là gì? với để giúp các bạn gồm thêm 1 vài trường đoản cú vựng về bộ phận tuyển dụng để phục vụ cho quy trình học hành là thao tác của mình!


Chuyên mục: GIÁO DỤC
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *